บทความ

ศน.จัดกิจกรรม"ครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"....

รูปภาพ
ศน. จัดกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เปิดจุดเสบียงบุญ ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย...  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30 น. พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดตระพังทอง นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัยและกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดตระพังทอง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย...     นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยว ด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง อำเภอเมืองสุโขทัย

ศน.เร่งช่วยเหลือเยียวยา พระภิกษุ สามเณร และศาสนสถานที่ประสบวาตภัย...

รูปภาพ
ศน. เร่งช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุ สามเณร และศาสนสถานที่ประสบวาตภัย...        ศน. ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยียวยาพระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์) ที่ประสบวาตภัยและขาดแคลนเครื่องอัฐบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งผลศาสนสถาน ได้รับความเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ... เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นำเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยวาตภัย อัคคีภัย และขาดแคลน จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดไพรสณฑ์คีรี วัดกิ่วพร้าว วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดนางแล และมอบหมายเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงพื้นที่ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยอีก จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีดอนชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และวัดแก่นใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...     นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินการตามภารกิจในการ

ศน.จัดกิจกรรม"ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"เปิดจุดเสบียงบุญ"

รูปภาพ
ศน. จัดกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เปิดจุดเสบียงบุญ  ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย...   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยว ด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ วัดตระพังทอง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ด้วยการบ่มเพาะปลุกจิตสำนึกศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำทั้งในวันพระและวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในวันพระ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

ไปรษณีย์ไทยเปิดมาตรการช่วยผู้ปลูกผลไม้ เข้ารับผลผลิตฟรีถึงหน้าสวน...

รูปภาพ
ไปรษณีย์ไทยเปิดมาตรการช่วยผู้ปลูกผลไม้ เข้ารับผลผลิตฟรีถึงหน้าสวน พร้อมหนุนส่งด่วน EMS เริ่มต้นเพียง 60 บาท การันตีความวางใจการส่งกว่า 1 แสนตัน... กรุงเทพฯ 3 พฤษภาคม 2567 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตอกย้ำความเชื่อมั่นบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย ด้วยยอดการไว้วางใจส่งผลไม้ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 3 ปีเต็ม ภายใต้คอนเซปต์ “ส่งผลไม้ สดใหม่ ทุกโมเมนต์” ซึ่งการันตีการส่งจากผู้ใช้บริการรวมกว่า 100,000 ตัน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนสินค้าเกษตรกรไทย นัดหมาย เข้ารับฟรีถึงสวน และรองรับการส่งได้สูงสุดถึง 200 กิโลกรัม ในราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท สู่ทุกพื้นที่ทั่วไทย และจัดส่งถึงมือผู้รับได้ภายในเวลา 1-2 วันทำการ ทั้งยังเปิดช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com และสามารถตรวจสอบสถานะ การจัดส่งได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน Line Official Thailand Post นอกจากนี้ ชาวสวนที่ต้องการส่งผลไม้พรีเมียม สามารถเลือกใช้บริการ FUZE POST ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chill) อุณหภูมิ 0-8 C ราคาเริ่มต้นเพียง 150 บาท เท่านั้น ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ

ศน.เสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมศีลธรรม...

รูปภาพ
*ศน. เสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมศีลธรรม หนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ*...     กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมไทยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมคุณธรรมด้วยมิติศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักธรรมไปปรับประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สังคมมีความสงบ มีความร่มเย็นในใจ ซึ่งการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดแก่คนในชาตินั้น นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทุกภาคส่วนทั้งวัด ส่วนราชการ สถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและจริงจัง...     นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา”หรือ นศพ. ตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ประกอบด้วย วัด ส่วนราชการ สถานศึกษา และนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นสำ

ศน.จับมือองค์การศาสนา 5 ศาสนา พัฒนาผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งอนาคต...

รูปภาพ
ศน.จับมือองค์การศาสนา 5 ศาสนา พัฒนาผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งอนาคต...  ความประทับใจจากการอบรมการจัดอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์  5 ศาสนา พุทธ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สะท้อนให้เห็นความตั้งใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน เข้าใจความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมที่แตกต่าง และการคิดนอกกรอบ ที่ตอบปัญหาสังคม ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างแท้จริง นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงการอบรมยาวชนในครั้งนี้ว่า เกิดจากความร่วมมือขององค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ รวม 15 องค์การ จัดอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

พิธีเปิดนิทรรศกาลชุด"บันทึกธรรมชาติ"ของ ไมตรี ลิมปิชาติ...

รูปภาพ
พิธีเปิด นิทรรศกาลศิลปะชุด"บันทึกธรรมชาติ"ของ ไมตรี ลิมปิชาติ 29 เมษายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชื่นฤทัยในธรรม ถนนประชาราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี (ใกล้กับห้าง  บิ๊กซี ติวานนท์) งานนี้เป็นการเอาผลงานการวาดภาพแบบศิลปะที่แทรกไว้กับธรรมชาติที่ทรงคุณค่าของคุณไมตรีมานำเสนอ งานแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับ มีภาพวาดที่สวยงามและน่าสนใจมาก รวมทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ที่แอบซ่อนไว้ในงานมากมาย... จึงขอเชิญชวนผู้มีศิลปะมาเยี่ยมชมและให้ชื่นชมกับผลงานของคุณไมตรี ลิมปิชาติ นะครับ..