บทความ

วธ.จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม...

รูปภาพ
วธ. จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น 248 แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม...    วันที่ 18 เมษายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 248 แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5  ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม...   นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉ

ศน.ยกย่องชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรมต้นแบบ...

รูปภาพ
ศน. ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 248 แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม...   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565 ) มีเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน... อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรม

..Maha Songkran World Water Festival 2024เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 12-16 เม.ย. 2567

รูปภาพ
Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 12-16 เม.ย. 2567 4 หน่วยงานภาครัฐ จับมือจัดยิ่งใหญ่ ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค กระทรวงวัฒนธรรม โดย รมว. เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ, สำนักงานเขตคันนายาว   และสยามอะเมซิ่งพาร์ค  เชิญร่วมงาน  MAHA SONGKRAN WORLD WATER FESTIVAL 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน  2567  ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค                                                                                                    เทศกาลสงกรานต์สุดฮ็อตประจำปี ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  และเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  ร่วมกิจกรรมฟรี! ที่บางกอกเวิลด์ โซนย้อนยุคพระนครวันวานที่สวยที่สุด ด้านหน้าทางเข้าสยามอะเมซิ่งพาร์ค กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  การละเล่นไทยโบราณ  ชมขบวนพาเหรดสงกรานต์  ประเพณีร่วมสมัยในรูปแบบงานวัดจำลอง  สรงน้ำพระพุทธรูปปางมหามงคลด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิท

..💦สุขทันที...ที่เที่ยวสงกรานต์พะเยา

รูปภาพ
💦สุขทันที...ที่เที่ยวสงกรานต์พะเยา  ✨ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา จัดงานเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์กว๊านพะเยา” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สืบสานประเพณีที่ดีงาม และส่งเสริม “วันแห่งครอบครัว”ประจำปี 2567 ✨เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญสรงน้ำพระ สักการะพ่อขุนงำเมืองเจ้าเมืองพะเยา ชมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตากว่า 28 ขบวน ร่วมสนุกกับกิจกรรม High Light “ปักตุงผ้าเสริมสิริมงคล” ณ มหาืเจดีย์ทราย บริเวณ “ลานวัฒนธรรม” ด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ชมคอนเสิร์ตศิลปินดนตรีดังที่คัดสรรมาให้ชมทุกค่ำคืนและเล่นน้ำแสนสนุกกับอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่บริเวณถนนเลียบกว๊านพะเยา    🗓️ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 📍สถานที่จัดงาน : ณ ลานกิจกรรมพ่อขุนงำเมือง ถนนเลียบกว๊านพะเยา 💦กิจกรรม Highlight  ภายในงาน 🗓️13 เมษายน 67        10.00-20.00 น. - กิจกรรมลานวัฒนธรรม : สรงน้ำพระ , ไหว้พ่อขุนงำเมือง, ปักตุงผ้าเพื่อเสริมสิริมงคล ณ มหาเจดีย์ทร

ผบช.สตม.ควง ผบก.ตม6.ตรวจความพร้อมด่าน สะเดา-เปดังเบซาร์..

รูปภาพ
ผบช.สตม. ควง ผบก.ตม.6 ตรวจความพร้อมด่านสะเดา-ปาดังเบซาร์ รองรับช่วงสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว...        เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 67 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6 ได้เดินทางมาประชุม และตรวจการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้า-ออก ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ด่าน ตม.สะเดา จว.สงขลา และด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา...  ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป... __________________________

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราขสมภพ...

รูปภาพ
วธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...        วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีพระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ

วธ.จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ...

รูปภาพ
วธ.จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นคนดีมีคุณธรรม...   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๖๗ เวลา 13.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นาคสามเณร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม... นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน