บทความ

"นฤมล" ร่วมผลักดัน"ไผ่"เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ใช้PPPP กองทุนสีเขียว เพิ่มรายได้เกษตรกร...

รูปภาพ
“นฤมล” ร่วมผลักดัน “ไผ่” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่  ใช้ PPPP และกองทุนสีเขียว เพิ่มรายได้เกษตรกรโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ...     วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ุ 2567) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยความคืบหน้า แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไผ่” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ จากนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า คณะทำงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในรายละเอียดของพื้นต้นแบบ ที่จะดำเนินการส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิดไม่ใช้งบประมาณรัฐบาล แต่เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่าง รัฐบาล เอกชน และประชาชน (PPPP model) โดยรัฐบาลสนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมการปลูกไผ่ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจกลุ่มไม้ยืนต้น  ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนกิจการแปรรูปไผ่ ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม bio-refinery ในระดับชุมชน  ตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร... .ผู้แทนการค้าไทย กล่าวต่อไปว่าโครงการระยะเริ่มแรกตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10,000 ไร่ ใน 10 ตำบล โดยจะสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรตำบลละอย่างน

วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่วทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา...

รูปภาพ
วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567...    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสกาวใจ  พูลสวัสดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...       นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อั

วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์...

รูปภาพ
วธ.เชิญชวนศาสนิกชนละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567...     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ วันมาฆบูชาในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา...    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประกอบด้วย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีเจร

..ชวนเที่ยวงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา​ ครั้งที่​ 50​ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์​ 2567.

รูปภาพ
ชวนเที่ยวงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา​ ครั้งที่​ 50​ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์​ 2567

"นฤมล"หารือทูตเกาหลีใต้ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน...

รูปภาพ
“นฤมล” หารือ ทูตเกาหลีใต้ ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน เผย บ.ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสนใจขยายฐานในไทย...      เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ต้อนรับนาย ปาร์ค ยง-มิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกับหารือแนวทางการยกระดับและขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน...  โดยนายปาร์ค กล่าวว่า ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยและเกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นทางด้านการค้าและการลงทุน สถานทูตเกาหลีใต้จะพยายามทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ระหว่างเกาหลีใต้และประเทศไทยออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ KIA Motor และบริษัท Hyundai Motor สนใจขยายฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย (Electric Vehicle) รวมถึงธนาคารดิจิทัล KAKAO Bank ที่สนใจเข้ามาลงทุนร่วมกับไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมให้การสนับสนุน นอกจากนี้ Korea Creative Content Agency กำลังดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจสร้างสรรค์...  สำหรับภาคการท่องเที่ยว นายปาร์ค ก

"เสริมศักดิ์" เดินหน้านโยบาย Soft Power...

รูปภาพ
เสริมศักดิ์ เดินหน้านโยบาย Soft Power เดินหน้าหนุนเชียงคานโมเดล เสริมสร้างอาชีพ   กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์  เปิดวัดสักการะสิ่งศักดิ์ยามค่ำคืน  และกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ลอยผาสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมด้วยนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพจน์ จรูญพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา  ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดศรีคุนเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Soft Power ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรอบว

ททท.เร่งขับเคลื่อนตลาดมุสลิม...

รูปภาพ
ททท.  เร่งขับเคลื่อนตลาดมุสลิม ยกระดับประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน Global Muslim Tourism Index (GMTI) วันนี้ พร้อมเต็มที่ กับอีกหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มใหญ่ค่ะ...      บ่ายวานนี้ (15 ก.พ. 2567) อิหม่ามธนารัช วัชระพิสุทธิ์ มิหม่ามประจำมัสยิดฮารูน และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  เข้าพบ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอิสลาม โดยมีมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ (Mosque Tour) ในกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มัสยิดฮารูน และที่อื่น ๆ รวม 10 แห่งเป็นเส้นทางนำร่อง ให้ได้มาตรฐานการบริการของ Muslim Friendly Tourism (MFT) และ Muslim Friendly Tourism and Hospitality (MFTH) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน Global Muslim Tourism Index (GMTI) เทียบเท่าระดับโลก และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวมุสล