บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2018
รูปภาพ
         เวทีเสวนาทิศทางพลังงานไทย ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก   เวทีเสวนาทิศทางพลังงานไทย ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  ซึ่งจัดโดยมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ได้แนวทางระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นำไปสู่ฐานข้อมูลด้านสถานการณ์พลังงานและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคต โดยทุกฝ่ายเห็นว่าแผนพีดีพีที่จะจัดทำขึ้นใหม่ จะต้องมีโรงไฟฟ้าหลักอยู่ในแผน เน้นการกระจายในทุกภาคของประเทศต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต้องปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางพลังงานไทย ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส             โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย      นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน                                                ดร.อุริช อัชชโคสิต นักวิชาการด้านพลังงาน                              นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน                                                               
รูปภาพ
.     กระทรวงแรงงาน พร้อมเปิดศูนย์สื่อมวลชน เผยแพร่งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12    วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ มีเดีย เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด        นนทบุรี          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร บริการสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) ว่า ตามที่ประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.15 น. และมีกำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกีย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success

รูปภาพ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ ไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง ดร.ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (DEPA.) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้Start upในระดับชุมชน หรือSMEเข้ามาขอรับเงินทุน เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปในรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส และตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เป็น Start up รุ่นใหม่ เพื่อให้ชุมชนในประเทศไทยหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึนซึ่งเป็นจุดประสงค์

ดีป้า ตั้งเป้าปั้น Digital Startup 1 พันคนทั่วประเทศ ผ่านมาตรการส่งเสริม 3 ระยะ หวังคนรุ่นใหม่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

รูปภาพ
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success  ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ระดับภูมิภาค ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน ทั่วประเทศ เสริมแกร่ง Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย       ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0. ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน         การจัดงานดังกล่าวดีป้าได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรก