สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ

ไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง

ดร.ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (DEPA.) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้Start upในระดับชุมชน หรือSMEเข้ามาขอรับเงินทุน

เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปในรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส และตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เป็น Start up รุ่นใหม่ เพื่อให้ชุมชนในประเทศไทยหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึนซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการมาทำโรดโชว์ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้


สำหรับศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เองต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของครีเอทีฟ อินดัสตรีส์ โดยมีทั้งคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานด้านดิจิทัลรวมอยู่ที่นี่มากมายซึ่งตรง

นี้สามารถแปลงมาเป็นศักยภาพที่สูงมาก โดยการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้งานร่วมกับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้สามารถสร้างโอกาสให้กับคนในเชียงใหม่ และทำให้เชียงใหม่เป็นดิจิทัลฮับแห่งหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นสมาร์ตซิตี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่รองรับการพัฒนาอุสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการสร้างกำลังพลยุคใหม่ซึ่งที่นี่มีความเข้มแข็งในการเป็นกำลังพลเพื่อพัฒนาอุสาหกรรมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่อย่างเงินทุนก้อนแรกที่เราเรียกว่า
Conceptual
Fund นี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่นนักศึกษาเป็นหลักที่จะได้นำทุนก้อนนี้ไปทดลองทำไอเดีย นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่ทางดีป้าทำร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อหาทางให้นักศึกษามีความรู้ที่กว้างขึ้นอย่างเช่นถ้าเรียนบริหารธุรกิจก็ต้องรู้เรื่อง Coding หรือการเขียนโปรแกรมด้วย เพราะเป็นทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นและสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตที่เราเรียกว่า Job for the fu ture ซึ่ง

เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการทำงานร่วมกันตรงนี้เพื่อจะพัฒนานักศึกษาให้สามารถเห็นโอกาสใหม่ๆในการใช้ชีวิต ซึ่งต่อไปเมื่อนักศึกษาเรียนจบออกมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานราชการ หรือเป็นพนักงานบริษัทอีกแล้ว เพราะเขามีโอกาสที่จะ

สร้างธุรกิจได้ด้วยตัวเองโดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการไปกู้ธนาคาร เพราะตอนนี้เรามีเงินทุนที่พร้อมจะสนับสนุนในการเริ่มธุรกิจ นอกจากนี้ทางดีป้าก็ยังเชื่อว่านักลงทุนในจังหวัด


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...