บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ตัวแทนประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ตัวแทนประเทศสมาชิกใน กลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้แสดงความคิดเห็น ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะทางสังคม (Soft Skills) สดช. จัดประชุมกับผู้แทนจากประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนามาตรฐานทักษะทางสังคมที่จำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ตัวแทนประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทักษะทางสังคม “ASEAN Workshop on Crucial Soft Skills for the Digital Transformation” โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดขึ้นการประชุมดังกล่าวขึ้น ตามที่ที่ประชุม ASEAN DIGITAL SENIOR OFFICIALS’ MEETING (1ST ADGSOM) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “Study

สกสว.จับมือหน่วยงานภาคี ภาครัฐ-เอกชนจัดงาน FRIUP FAIR 2023...

รูปภาพ
  สกสว. จับมือหน่วยงานภาคีภาครัฐ-เอกชนจัดงาน TRIUP FAIR 2023 มุ่งสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยจากงานวิจัยและนวัตกรรม    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผนึกกำลังภาคเอกชนนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการวิจัยและนวัตกรรมที่รวบรวมผลงาน นักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในระบบนิเวศที่มีกลไกสนับสนุนภาคธุรกิจกว่า 60 หน่วยงานมาไว้ในที่เดียวกัน พร้อมตั้งเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรม โอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า จากสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของบริบทต่าง ๆ ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วทั้งในระ

วธ.จัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ให้เยาวชน จ.อุทัยธานี

รูปภาพ
  วธ.รวมพลังเครือข่ายจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จ.อุทัยธานี...    วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร เด็กและเยาวชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี       นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้บูรณาการงานร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ์ และภาคประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน ระ

กรมเจ้าท่า ประสานพลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามในทุกมิติ...

รูปภาพ
กรมเจ้าท่าประสานพลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามในทุกมิติ...     วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายกริชเพชร ชัยช่วย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระหว่าง กรมเจ้าท่า กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า...   นายกริชเพชร ชัยช่วย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรดิจิทัล มุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กร มีการวิเคราะห์และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสูงสุด สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่า มีการบูรณาการเชื่อ

กรมเจ้าท่า ยกระดับมาตราฐานบุคลากรเดินเรือ ปี66

รูปภาพ
‘กรมเจ้าท่า’ยกกระดับมาตรฐานบุคลากรเดินเรือปี 66 ชู 11 เกณฑ์กลไกเทียบเท่าสากลรับธุรกิจขนส่งขยายตัว  “กรมเจ้าท่า” เร่งพัฒนาระบบการให้บริการยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือปี 2566 มุ่งพัฒนาการบริการ การกำกับดูแลตรวจสอบคนเรือ ในการออกใบสำคัญ การรับรองสร้างมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าระดับสากล รองรับการขยายตัวของธุรกิจการเดินเรือของไทยและภูมิภาค กรมเจ้าท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานกองมาตรฐานคนประจำเรือ ประจำปี 2566   มีแผนยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า เพื่อให้บุคลากรเดินเรือสามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล ที่เน้นด้านความปลอดภัย และกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกรมเจ้าท่า เตรียมยกระดับมาตรฐานการให้บริการในผู้ด้านการกำกับดูแลและการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรคนประจำเรือ  การสอบความรู้ หรือการรับรองผู้ทำการในเรือ การจ้างและเลิกจ้างคนประจำเรือ และการจดทะเบียน การควบคุมคนประจำเรือ และการอ

วธ.ร่วมใจพุทธศาสนิกชน เติมบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยเมนูสุขภาพ บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา 96 รายการ...

รูปภาพ
 วธ. ร่วมใจพุทธศาสนิกชนเติมบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยเมนูสุขภาพ บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา 96 รายการ ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  8 รอบ 26 มิถุนายน.. .     เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อถวายพระกุศลด้วยการรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์ ด้วยการตักบาตรอาหารเมนูสุขภาพ เพื่อลดแนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่จะร่วมกันผลักดันการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยการเริ่มต้นใส่ใจเมนูอาหารที่นำมาทำบุญตักบาตร.. .       นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า พระสงฆ์เป็นศาสนบุคคลที่สำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาด้านสุขภาวะ ซึ่งข้อมูลสถิติจากกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลส

สกสว.เปิดเวทีเสียงสะท้อน 4 ปีปฏิรูป ววน.

รูปภาพ
  สกสว.เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อน 4 ปีปฏิรูป ววน. ต้องบูรณาการกับการเมือง-เอกชน-ประชาสังคม   สกสว.เปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อน 4 ปีแห่งการปฏิรูป ววน. เพื่อทบทวนบทเรียน รับโจทย์ และมองไปข้างหน้า ผู้ทรงคุณวุฒิชี้ต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย ทำงานเชื่อมโยงกับระบบการเมือง เอกชน และประชาสังคม เพื่อเป็นพลังหนุนเสริมให้ขับเคลื่อนไปได้ และมีผลงานที่กินได้-จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมบนโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและนวัตกรรมของประเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานเสวนา SRI Share & Learn: 4 ปีแห่งการปฏิรูป ววน. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค เพื่อให้หน่วยงานหลักในระบบวิจัยและนวัตกรรม ภาคีเครือข่าย และ สกสว. ได้สร้างความเข้าใจ สะท้อนคิด รับโจทย์และข้อค้นพบบทเรียน รวมถึงการมองภาพเป้าหมายและภาพอนาคตของระบบ ววน. ร่วมกัน รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการปฏิรูปและจัดตั้งระบบ ววน.ของประ

มจพ.ส่งมอบยานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปภาพ
  มจพ. ส่งมอบยานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ เป็นทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดำเนินงานโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีงบประมาณ 9,987,951.18 บาท การออกแบบ และสร้างยานใต้น้ำที่สามารถตรวจสอบสภาพทุ่นลอยน้ำ และทุ่นใต้น้ำของแผงผลิตไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพประเภทตัวกรองสัญญาณ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และประเมินความเสียหายเบื้องต้นได้ จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการวางชุดขับดันแบบตัดขวางทแยงมุมกัน สามารถทำให้ยานเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยานใต้น้ำไร้คนขับสามารถสำรวจในน้ำที่มีความลึกไม่น้อยกว่า 25 เมตร ระยะทางในการสำรวจสูงสุดแบบมีสายสัญญาณที่ 250 เมตร และระยะทางในการ สำรวจสูงสุดแบบไร้สายสัญญาณที่ 500 เมตร ยานใต้น้ำไร้คนขับ ติดตั้งระบบกำหนดตำแหน่

รวมพลคนรักสุนัข ห้ามพลาด อิมแพ็คฯจัด"มหกรรมคนรักสุนัข"ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี..

รูปภาพ
       รวมพลคนรักสุนัขห้ามพลาด! อิมแพ็คฯจัด “มหกรรมคนรักสุนัข” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี พิเศษปีนี้ จัดประกวด FCI Grooming เปิดตัวครั้งแรก ร่วมแต่งตัวธีม “น้องหมา Sahara” พร้อมจัดเต็มกว่า 250 บูธ...     นางสาวกุลวดี จินตวร   ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า อิมแพ็ค เตรียมจัดงานใหญ่ มหกรรมคนรักสุนัข 2566 (SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2023) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2566 ที่อาคาร 5-6 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดการเข้าสู่ยุค Pet Humanization (พฤติกรรมที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีทัศนคติการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของตัวเองเปรียบเสมือนสมาชิก           ในครอบครัว)  เพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ยังเติบโตได้ดี หลังช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งหวังเป็นตัวกลางพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะคนรักสุนัข                    จึงได้ร่วมกับพันธมิตร อาทิ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย), สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA), บริษัท เพอร์เฟค คอ