บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2018
รูปภาพ
BILLIONX VENTURES LIMITED (บิลลิน๊อกซ์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด) BILLIONX VENTURES LIMITED (บิลลิน๊อกซ์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด) ผู้ดำเนินธุรกิจ Cryptocurrency และผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain นำโดย Dr Mahesh Sharma (ดร.มาเฮ ชาร์มาร์) จัดงานฉลองความสำเร็จของบริษัท และพาร์ทเนอร์จากประเทศต่างๆ อาทิ อินเดีย มาเลเซีย ไต้หวัน ฯลฯ พร้อมแนะนำธุรกิจให้กับนักธุรกิจชาวไทย โดยระบบบล็อกเชนมีความปลอดภัย เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสกุลเงินออนไลน์ Bitcion เงินตราสกุลใหม่ของโลกที่กำลังได้รับการนิยมอยู่ในขณะนี้ และเป็นการต่อยอดเชิงธุรกิจ และการลงทุนในสกุลเงินต่างๆให้เติบโตแข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาลยุค4.0 โดยมี เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ , เอเอ รัชเมศฐ์ และ สกาย วงศ์ษา เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา
รูปภาพ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน และบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจัดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นประมาณ