โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก 2019

งานดีห้ามพลาด! ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด

รูปภาพ
งานดีห้ามพลาด! ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข
        มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งแรกกับการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ กับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ด้วยแนวคิด “เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน” โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 โดยพัฒนา…

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย กัมพูชา

รูปภาพ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย กัมพูชา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 Dr. Sokrethya Sok หรือ ดร.แซม แคมโบเดีย ที่ปรึกษาส่วนตัว ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ได้เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จากประเทศไทย ร่วมทริปเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมงาน Sea festival 2019 @Kampot เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุน ในกัมพูชา ที่เมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เมืองกัมปอต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัมพูชา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ระหว่างเมืองสีหนุวิลล์และเมืองแกบ ได้จัดงานเทศกาลทางทะเล ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ยืนต้น ที่เมืองกัมปอต
จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงทะเล ที่เมืองแกบ เพื่อร่วมอนุรักษ์ชายฝั…

กระทรวงพาณิชย์กระตุ้นการใช้จ่ายช่วง เทศกาลปีใหม่ 2562 ชวน กิน เที่ยว “ตลาดต้องชม” ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รูปภาพ
กระทรวงพาณิชย์กระตุ้นการใช้จ่ายช่วง                           
                                                      เทศกาลปีใหม่ 2562
                       ชวน กิน เที่ยว “ตลาดต้องชม” ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เดินหน้ากระตุ้นการใช้จ่ายในตลาดต้องชมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเงินที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวในวงกว้าง และรณรงค์การบริโภคสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมโดยกรมการค้าภายใน อาทิ สินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ ผลิตภัณฑ์กุ้งและปลา และสินค้าธงฟ้า ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2562

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้คัดเลือกเปิด “ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน” ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่ 5 ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ให้เป็น “ตลาดประชารัฐต้องชม” โดยการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการเพิ่มพื้…

งานใหญ่ส่งท้ายปี! พบความสุข 3 ระดับรับปีใหม่ สุขช้อปปิ้ง สุขกิน สุขรับโชค มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด

รูปภาพ
งานใหญ่ส่งท้ายปี! พบความสุข 3 ระดับรับปีใหม่ สุขช้อปปิ้ง สุขกิน สุขรับโชค
        มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม 26-30 ธ.ค. 62 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถือเป็นครั้งแรกกับการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ  กับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน วิ่งสู้ชีวิต เพื่อสิทธิการมองเห็น (Fight Running For the Right to Sight) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รูปภาพ
ประชาสัมพันธ์ จากสมาคมคนสายตาเลือนราง
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน วิ่งสู้ชีวิต เพื่อสิทธิการมองเห็น (Fight Running For the Right to Sight) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
ณ.สวนพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

►รายละเอียดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน◄
1. ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วม
2. มีไกด์รันเนอร์พานำวิ่ง
3. ค่าสมัครสำหรับผู้พิการ 10กม. 225 บาท 5กม. และ 3กม. 200 บาท
4. นักวิ่งทุกประเภททุกระยะที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลผู้พิชิต และผู้สมัครเข้าร่วมทุกท่านทุกระยะจะได้รับเสื้อโครงการท่านละ 1 ตัว
5. การรับเบอร์ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัครไปรับหมายเลขประจำตัวพร้อมเสื้อที่ระลึก ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนพุทธมณฑล เวลา 12.00-18.00 น. วันเดียวเท่านั้น กรณีจัดส่ง สามารถจัดส่งได้ถึงวันที่่ 15 ธันวาคมนี้ เท่านั้น
6. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พร้อมทั้งแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้า…

Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

รูปภาพ
Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา


  ที่กรุงพนมเปญ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นโรดมสีหมุนี ได้อนุมัติการแต่งตั้ง Dr. Sokrethya Sok เป็นที่ปรึกษาให้แก่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา


ตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้รับจากการแต่งตั้ง โดยพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Dr. Sokrethya Sok หรือ Dr.Sam เป็นบุตรชายของ Sok Eysan ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและโฆษกของพรรคประชาชนกัมพูชา

ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว อีกด้วย
โดยมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์, ปริญญาโทด้านการจัดการ, ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสื่อสารจากต่างประเทศ นอกจากนี้เขายังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกิจการสาธารณะจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา