ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย กัมพูชา

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ไทย กัมพูชา
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 Dr. Sokrethya Sok หรือ ดร.แซม แคมโบเดีย ที่ปรึกษาส่วนตัว ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ได้เชิญชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จากประเทศไทย ร่วมทริปเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมงาน Sea festival 2019 @Kampot เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการลงทุน ในกัมพูชา ที่เมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่เมืองกัมปอต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัมพูชา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ระหว่างเมืองสีหนุวิลล์และเมืองแกบ ได้จัดงานเทศกาลทางทะเล ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยมีกิจกรรมรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ยืนต้น ที่เมืองกัมปอต

จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงทะเล ที่เมืองแกบ เพื่อร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย
ในคอนเซ็ปท์ Clean City Beautiful bay Healthy Tourism “เมืองสะอาด ชายหาดอ่าวสวย ด้วยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”
บรรยากาศในงาน มีความคึกคัก ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
สมเด็จอัครมหาเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน 
นายทอง คน รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมงานโดยการนำของ นายพิชิต บุญสุด อัครราชฑูตไทย นำข้าราชการพนักงานในสังกัด
นำเสนอบูธอาหารเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ร่วมงานและประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของไทยด้วย
Dr.Sokrethya Sok หรือ ดร.แซม แคมโบเดีย เป็นบุตรชายของท่าน Sok Eysan ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและโฆษกของพรรคประชาชนกัมพูชาปัจจุบัน ดร.แซม แคมโบเดีย ดำรงตำแหน่ง ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา Secretary of State
Ministry of Tourism @Cambodia อีกด้วย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์, ปริญญาโทด้านการจัดการ, ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาเอก ด้านกิจการสาธารณะจากมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับสื่อมวลชนไทยที่ไปร่วมงานนี้ด้วย
Dr. Sokrethya Sok หรือ Dr. Sam Cambodia นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ใช้ความรู้ความสามารถและเครือข่าย พัฒนากัมพูชา บนเส้นทางข้าราชการ การเมืองยุคปัจจุบัน
สำหรับ เมืองกัมปอต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัมพูชา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ระหว่างเมืองสีหนุวิลล์และเมืองแกบ
มีสินค้าขึ้นชื่อคือ พริกไทย ที่ได้รับได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Geographical Indication (GI)
มีเกลือทะเลธรรมชาติ  Natural Crystal Salt
ทุเรียนออร์แกนิค คุณภาพดี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนสถานเก่าแก่

อาคารบ้านเรือน ย่านการค้าเมืองเก่า สไตล์ชิโนโปรตุกีส
ทั้งน้ำตก และทะเล ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส#เชื่อมโยงท่องเที่ยวไทยกัมพูชา#อนุรักษ์พัฒนาชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...