Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา


       Dr. Sam Cambodia ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเทียบเท่ารัฐมนตรี ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา


  ที่กรุงพนมเปญ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นโรดมสีหมุนี ได้อนุมัติการแต่งตั้ง Dr. Sokrethya Sok เป็นที่ปรึกษาให้แก่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา


ตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้รับจากการแต่งตั้ง โดยพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Dr. Sokrethya Sok หรือ Dr.Sam เป็นบุตรชายของ Sok Eysan ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและโฆษกของพรรคประชาชนกัมพูชา

ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว อีกด้วย
โดยมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์, ปริญญาโทด้านการจัดการ, ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสื่อสารจากต่างประเทศ นอกจากนี้เขายังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกิจการสาธารณะจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พาณิชย์’ เร่งผลักดันผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ...สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

สโมสรโรตารีสวนจิตรลดาเป็นตัวแทน ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกๆท่านส่งมอบเงินรายได้จากงานวิ่งRun For Health Help2 รวมทั้งสิ้น1,200,000 บาท

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา