บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2023

กรมการศาสนาเขิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน โดยรอบพระบรมบรรพต(ภูเขาทอง)วัดสระเกศ)

รูปภาพ
*กรมการศาสนาเชิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)วัดสระเกศ*    นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า วันวิสาขบูชาในปีนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง ร่วมกับวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียนรอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ภายในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 2–3 มิถุนายน 2566 ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ เข้าร่วมกว่า จำนวน 30 แห่ง ประกอบด้วย อาทิ ขนมฝรั่งกุฎีจีน หมูโสร่ง ไอศกรีมโบราณ ชาชัก กาแฟโบราณ ขนมจีนน้ำยา ไส้กรอกอีสาน สมุนไพรไทย ภายในบริเวณวัดรอบพระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น.    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การ

วธ.มอบใบโพธิ์มหามงคลจากต้นศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สถานทึ่ตรัสรู้ของพระพุธเจ้าในกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566

รูปภาพ
วธ. มอบใบโพธิ์มหามงคลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มอบใบโพธิ์มหามงคลจากสถานที่ตรัสรู้ คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคล ณ วัดสระเกศ และ “ตอบปัญหาธรรมะ” ทาง  Facebook กรมการศาสนา   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า พระศรีมหาโพธิ์ เป็น 1 ในสถานที่ 7 แห่ง ที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” สถานที่ที่ยิ่งใหญ่เจ็ดแห่งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุข (สุขจากการหลุดพ้น) หลังจากตรัสรู้แล้ว 7 สัปดาห์ นอกจากนี้ พระศรีมหาโพธิ์ เป็นหนึ่งในสี่ของสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ประกอบด้วย 1) ชาตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2) อภิสัมพุทธสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 3) ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และ 4) ปรินิพพุตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน    ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเ

บทเพลง คีตธรรม "วันวิสาขบูชา"

รูปภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=8qqH4W8PCVs

กรมการศาสนา ถ่ายทอดคีตธรรมผ่านบทเพลง " วันวิสาขบูชา"

รูปภาพ
“กรมการศาสนา” ถ่ายทอดคีตธรรม ผ่านบทเพลง “วันวิสาขบูชา”    กรมการศาสนา มอบเสียงคีตธรรมแห่งการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศานาสากลของโลก ผ่านบทเพลง “วันวิสาขบูชา” พร้อมชักชวนน้อง ๆ เยาวชนรุ่นใหม่จากโรงเรียนเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาร่วมขับร้อง    นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า กรมการศาสนา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เพลง “วันวิสาขบูชา” ซึ่งกวีนิพนธ์ไว้โดย ส.ลูกพระร่วง ในทำนองเพลงมอญที่คุ้นหูชาวไทย โดยการรวมตัวกันของน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ เด็กหญิงจิรัชญา ศรีนุช โรงเรียนหอวัง เด็กหญิงธนัชญา ศรีนุช โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เด็กหญิงเพ็ญสินี จงเจริญศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เด็กชายมีเดช ปิยวิมลนันท์ และเด็กชายมีคุณ ปิยวิมลนันท์ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมขับร้อง ครั้งนี้ กรมการศาสนาได้นำมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่ง

วธ.เตรียมจัดวิสาขบูชา 2-3 มิ.ย.66 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Walk Rally...

รูปภาพ
  วธ. เตรียมจัดวิสาขบูชา 2-3 มิ.ย. 66 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับใบโพธิ์มหามงคลจากพุทธคยา ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนที่วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)  ในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่มีความอัศจรรย์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึง 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อีกทั้ง วันวิสาขบูชา ยังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ  วันวิสาขบูชาในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง ร่วมกับวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบ

แม่ฮ่องสอนเชิญนักท่องเที่ยวชมมรดกวัฒนธรรม ศิลปะสร้างสรรค์....

รูปภาพ
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญนักท่องเที่ยว ชมมรดกวัฒนธรรมศิลปะสร้างสรรค์ นกกิ่งกะหร่า ตัวโต ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกงานหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน...     จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่องาน “มหกรรมรวมพล ยลนก ยลนก - ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ “เทศกาลนาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชา วิสาขปุรณมี" ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงเรียน อบจ.) บ้านจองคำ และวัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...    นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์พื้นฟูสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม เทศกาลงาน ประเพณีขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง 5 F Soft Power หรือ 5 F Plus ซึ่งจะนำไปสู่กา

*ศน. จัดกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ"ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"...

รูปภาพ
 *ศน.จัดกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ตักบาตรมังสวิรัติ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม*    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. พระอธิการอ่อนแก้ว ชยฺยเสโน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสวยและภัตตาหารมังสวิรัติ พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป พร้อมกราบสักการะสรีระสังขารพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ ฟังพระธรรมเทศนา เเละเวียนเทียนรอยพระพุทธบาทเเละพระบรมธาตุเจดีย์ในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน...   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เดินหน้านโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ด้วยการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธ

.งาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2023

รูปภาพ
สายดำน้ำ สายกล็อฟ และกิจกรรมกลางแจ้ง ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง กับงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2023 ผู้ประกอบการเพียบและถือเป็นงานส่งเสริมการขายกิจกรรมดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน เอเซีย เลยค่ะ ปีนี้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มุ่งเป้านักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มผู้มีความสนใจพิเศษ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกิจกรรมที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมของทุกรุ่นทุกวัยอย่างการcamping ด้วยการสนับสนุนร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ภายใต้งาน "Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2023" ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตอกย้ำความฮิตของกระแสความชื่นชอบกิจกรรมการแจ้ง โดยภายในงาน มีการรวบรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มผู้ประกอบการกว่า 450 ราย พร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า 80% ไม่ว่าจะเป็น - "Thailand Dive Expo" มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำครบวงจร ได้รวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ อาทิ คอร์สเรียนดำน