20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมการประชุม...

     20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อม!!!
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 10 - 11 พ.ค. 66 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 
 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดการประชุม  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนฯ ระยะที่ 2 เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พบกับกิจกรรมเแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนชุมชน/องค์กร/อำเภอ/จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 
และร่วมชิม-ชม-ช้อป ไปกับ การจัดแสดงนิทรรศการสาธิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จาก 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ)...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...