บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2018
รูปภาพ
เพียบ-ปัญหาแพทย์-วงการแพทย์ และแพทยสภา ในการประชุมใหญ่สมาชิกแพทยสภาครั้งแรกรอบ ๕๐ ปี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม sapphire ๑๐๘-๑๑๐ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แพทยสภา โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา และ พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2 กรรมการแพทยสภารับเลือกจากแพทย์ในทีมพลังแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบการประชุมใหญ่แพทย์ โดยผู้ดำเนินรายการประชุมแพทย์ ซี่งเป็นสมาชิกแพทยสภา มีแพทย์หลากหลายสาขา เช่น สูตินรีแพทย์ จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ENT ฯลฯ จากสังกัดต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียนแพทย์ และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ ที่ได้สละเวลาเข้าประชุม ราว ๑๐๐ ท่าน ในการนี้ มี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ ศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร เป็นประธานภาคเช้าและบ่ายตามลำดับ มี นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้รายงานกิจการแพทยสภา ให้สมาชิกแพทย์ ได้ทราบ และซักถามได้ โดย มีแพทย์วิทยากรที่ได้รวบรวมปัญหาของแพทย์มาหารือประชุมกัน เช่น นพ.รังสรรค์ บุตรชา ศัลยแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ยกประเด็นว่าแพทย์หลายท่าน มีข้อข้องใจในการดำเนิ

พาณิชย์รุกคืบ สนองนโยบายรัฐ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก เปิดช่องทางการค้าตลาดออนไลน์ จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018 เดินสายขยายตลาดทั่วทุกภูมิภาค

รูปภาพ
พาณิชย์รุกคืบ สนองนโยบายรัฐ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก เปิดช่องทางการค้าตลาดออนไลน์ จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018 เดินสายขยายตลาดทั่วทุกภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุนเศรษฐกิจฐานราก เสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ผลักดันเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ เนื่องจากตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ถือเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งจากผลสำรวจมูลค่า อีคอมเมิร์ซไทยในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท โดยจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลัก ที่ประชาชนหันมาเลือกใช้บริการ และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีแนวทางที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากใช้ประโยชน์จากจุดนี้ เพื่อนำสินค้าและบริการให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด จึงมีกำหนดจัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ