บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2019
รูปภาพ
กรมการค้าภายใน ปรับภาพลักษณ์ใหม่ Farm Outlet ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ กรมการค้าภายใน ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ ฟาร์มเอาต์เล็ต (Farm Outlet) ช่วยสร้างความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ เป็นช่องทางการจำหน่ายที่มีศักยภาพรองรับผลผลิตของเกษตรกรและมีความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ด้านผู้เชี่ยวชาญการสร้างภาพลักษณ์ เชื่อมั่นภาพลักษณ์ใหม่ฟาร์มเอาต์เล็ต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (ฟาร์มเอาต์เล็ต : Farm Outlet) ได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้กับเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเกษตรเป็นยุค ๔.๐ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิม ข้ามไปสู่เกษตรยุคใหม่ที่ทุกภาคส่

“พาซาญ่า” ตั้งเป้าอันดับ 1 ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมสิ่งทอ เปิดตัวผ้าปูที่นอนฝ้ายธรรมชาติที่เย็นที่สุด “Coolmer by Pasaya

รูปภาพ
                                “พาซาญ่า” ตั้งเป้าอันดับ 1 ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมสิ่งทอ                            เปิดตัวผ้าปูที่นอนฝ้ายธรรมชาติที่เย็นที่สุด “Coolmer by Pasaya”  PASAYA แบรนด์ชั้นนำในการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอ เครื่องนอนและของตกแต่งบ้าน บริหารงานโดย บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด นำโดย นายชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ ตอกย้ำผู้นำสิ่งทอ จัดงานเปิดตัวผ้าปูที่นอน “Coolmer by PASAYA” (คูลเมอร์ บาย พาซาญ่า) ผ้าฝ้ายธรรมชาติที่เย็นที่สุด นวัตกรรมใหม่ของผ้าปูที่นอนที่ผลิตจากผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100%  เตรียมส่งขายทั้งไทย-จีนตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก พิธีกรมากความสามารถ ต๊ะ-พิภู พุ่มแก้ว มาร่วมงาน ณ ร้านพาซาญ่า Flagship Store Siam Paragon ชั้น 3 Outlet นายชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด เผยว่า “ สำหรับการเปิดตัวผ้าปูที่นอน คูลเมอร์ บาย พาซาญ่า (Coolmer by PASAYA) ในครั้งนี้นับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากพาซาญ่า โดยนำผ้าฝ้าย 100% ผ่านกระบวนการ Mercerization ที่อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง ทำให้โครงสร้างโมเล
รูปภาพ
จังหวัดเลยได้อนุมัติโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ดำเนินงานในกิจกรรม : ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเลยสู่ตลาดประชารัฐ Modern trade การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดเลย ที่มีความพร้อมทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ บรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า (สินค้าดีมีคุณภาพของจังหวัด) ยังไม่มีโอกาสหรือช่องทางการจำหน่ายในตลาดบน (Modern Trade) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงจำนวนมาก ทำให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ ได้มีโอกาสนำสินค้าไปขยายตลาดในตลาดประชารัฐ Modern Trade ต่อไป โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฮักเลย ช้อปเลย เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าเข้ามาเปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ