จังหวัดเลยได้อนุมัติโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ดำเนินงานในกิจกรรม : ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเลยสู่ตลาดประชารัฐ Modern trade การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดเลย ที่มีความพร้อมทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ บรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า (สินค้าดีมีคุณภาพของจังหวัด) ยังไม่มีโอกาสหรือช่องทางการจำหน่ายในตลาดบน (Modern Trade) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงจำนวนมาก ทำให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ ได้มีโอกาสนำสินค้าไปขยายตลาดในตลาดประชารัฐ Modern Trade ต่อไป โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฮักเลย ช้อปเลย เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าเข้ามาเปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกร้านจำนวน 30 ร้านค้า มีสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ หมวดผลไม้ เช่น สับปะรดไร่ม่วง ถั่วแมคคาเดเมีย มะพร้าวแก้ว อะโวคาโด้ มันเทศญี่ปุ่น และผลไม้อบแห้ง หมวดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มไทดำบ้านนาป่าหนาด ผ้าฝ้ายย้อมไม้สีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย หมวดของที่ระลึกและของตกแต่ง ได้แก่ เครื่องหนัง หน้ากากผีตาโขน งานปั้นก๋อเมืองเลย หมวดเครื่องดื่มสมุนไพร ได้แก่กาแฟ เห็ดถังเช่าสีทอง และกระชายดำ หมวดอาหารได้แก่ ขนมจีน แจ่วดำ น้ำผักสะทอน และส้มตำ หมวดสิ่งของเครื่องใช้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากไม้สัก รวมถึงมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย


ในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ท่านพาณิชย์จังหวัดเลย (คุณเบญจวรรณ ตัญญู) ได้เป็นประธานในการเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ฮักเลย ช้อปเลย” อย่างเป็นทางการ และกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมงานรวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดเลยติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย ซึ่งจะมีการจัดงานไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 อีกด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...