จังหวัดสมุทรปราการจัดมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน และบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การจัดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

และยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการประกวดแข่งขัน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมและรูปแบบงานให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดสมุทรปราการ และที่สำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองอยู่มากมาย จึงเป็นแหล่งของอาหารทั้งพืชผักและสัตว์น้ำนานาชนิด รวมถึงมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดชายฝั่งทะเล ทำให้มีวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลที่มีความสดใหม่มาใช้ในการประกอบอาหาร จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ผู้คนชาวจังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดในการรังสรรค์เมนูอาหารชั้นเลิศในรูปแบบใหม่ที่มีรสชาติถูกปาก อีกทั้งยังมีการตกแต่งอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทาน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ สำรับอาหารของจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของราชสำนัก ลักษณะของอาหารจึงมีการผสมผสานระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ อย่างลงตัว และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ จังหวัดสมุทรปราการยังมีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น เมนูกุ้งเหยียด เมนูจากปลาสลิด เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนในอนาคตต่อไปความคิดเห็น

  1. Wynn Slots for Android and iOS - Wooricasinos
    A free wooricasinos.info app for slot machines www.jtmhub.com from WRI Holdings Limited that lets you play the popular games, such as free ventureberg.com/ video slots, table games 바카라 and live jancasino casino

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...