วธ.เปิด 10 จุดเสบียงบุญไหว้พระ ตักบาตร อุดหนุนชุมชน...

วธ. เปิด 10 จุดเสบียงบุญ ไหว้พระ ตักบาตร อุดหนุนชุมชน...
  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เปิดจุดเสบียงบุญ เชิญชวนไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร 10 แห่งทั่วประเทศ ต่อยอดโครงการ ”ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” 
  วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ที่วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจงาน 
   นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญเป็นประจำ
โดยได้จัดกิจกรรมนำร่องในวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปแล้วหลายแห่งนั้น กรมการศาสนาได้ขยายผลและต่อยอดโครงการดังกล่าว ด้วยการเปิดจุดเช็คอิน เสบียงบุญ ไหว้พระตักบาตร 10 แห่ง
ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่สะท้อนความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งยังได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอีกด้วย โดยจุดเสบียงบุญตักบาตรดังกล่าว ประกอบด้วย
1.ตักบาตรหน้าวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา 2.ตักบาตรสะพานมอญสังขละฯ จ.กาญจนบุรี 
3.ตักบาตรสะพานบุญ จ.สุโขทัย 4.ตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน จ.เลย 5.ตักบาตรหาบจังหัน จ.อุตรดิตถ์ 6.บิณฑบาตรพระขี่ม้า วัดถ้ำป่าอาชาทอง จ.เชียงราย 7.ตักบาตรทางน้ำบริเวณลานสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 8.ตักบาตรบนสะพานซูตองเป้ จ.แม่ฮ่องสอน 
9.ตักบาตรหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช และ 10.ตักบาตรริมชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรไหว้พระ เจริญจิตภาวนา เสริมสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัว และยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยการถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะในปัจจุบันพบว่ามีสถิติพระสงฆ์อาพาธจากโรคต่างๆ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริม soft power ของกระทรวงวัฒนธรรม ในมิติศาสนา ซึ่งนอกจากผู้มาทำบุญและนักท่องเที่ยวจะรู้สึกอิ่มบุญแล้ว ยังอิ่มเอมใจที่ได้เที่ยวชมอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงนำมาจัดจำหน่าย อาทิ ผักผลไม้ปลอดสาร อาหาร เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ซึ่งจะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมสืบสานวิถีพุทธ พาครอบครัวหิ้วตะกร้า ทำบุญตักบาตร ไหว้พระเสริมสิริมงคล พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมดังกล่าว...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...