.เลย-เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งทั้ง “หุบเขาสีชุมพู” ณ ภูลมโล

เลย-เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งทั้ง “หุบเขาสีชุมพู” ณ ภูลมโล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้สัมภาษณ์กับ
สื่อมวลชนว่า ในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดเลย ตั้งแต่ปลายเดือน ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล บนพื้นที่ 1,200 ไร่ กว่า 200,000 ต้น จะผลิดอกบาน
มาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของสีสันแห่ง “หุบเขาสีชมพู” พร้อมรับแสงอาทิตย์แรก
ของวันบนความสูงเหนือระดับน้้าทะเลกว่า 1,500 เมตร คาดว่าปีนี้ดอกนางพญาเสือโคร่ง
จะออกดอกมาอวดโฉมให้ชมตั้งแต่กลางเดือนมกราคมยาวไปจนถึงประมาณต้นกุมภาพันธ์การเดินทาง
ขึ้นไปเที่ยวชมแปลงดอกนางพญาเสือโคร่ง จากพื้นที่ของต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้ายนั้น จะต้อง
เดินทางด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน มีรถบริการมากกว่า
100 คัน ราคารถบริการน้าเที่ยว กระบะ 4x4 เหมาคัน 1 คัน นั่งได้ไม่เกิน 10 คน /1,500 บาท (รวมค่า
ประกันอุบัติเหตุรายละไม่เกิน 200,000 บาท) เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งแต่เวลา
05.00 – 16.00 น.
ด้านนายจริยาทร สูหู่ ผู้อ้านวยการส้านักงาน ททท. ส้านักงานเลย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในพื้นที่
ของต้าบลกกสะทอน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความส้าคัญและอยู่ใกล้เคียงกับภูลมโล
โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการของชมรมฯ ให้พาไปเที่ยวชมได้ นั่นก็คือ บ้านขิงรสนิยม แหล่งเรียนรู้
การท้าขิงแปรรูป , “ภูพระ” ซึ่งเป็น 1 ใน 25 แห่ง ของสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยที่ได้รับการ
คัดเลือกภายใต้แคมเปญ “25 UNSEEN New Series” ของ ททท. มีพระพุทธรูปกว่า 70 องค์ และ
ใกล้กับภูพระยังมี “อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง” สมรภูมิพระราชา การสู้รบต่อสู้กับ
คอมมิวนิสต์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นพระราชกรณียกิจอันห้าวหาญของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ท้าให้พสกนิกรได้แซ่ซ้อง ทรงเป็น “มิ่งขวัญ”
ให้แก่คนไทยทุกคน โดยภูพระ และอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวออกไปเพียงประมาณ 10 กม. และนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง อาทิเช่น พระธาตุ
ศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา และ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เป็นต้น
ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/phulomlo.koksathon และโทรศัพท์ 062-5570912 หรือ
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เลย เพิ่มเติมได้ที่ ททท.ส้านักงานเลย โทรศัพท์ 042-812812
เฟสบุ๊ค : ททท.ส้านักงานเลย : TAT Loei Office

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...