มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 - พ่อพระในดวงใจ - ลูกกตัญญู - ผู้นำองค์กร
  ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 - พ่อพระในดวงใจ - ลูกกตัญญู - ผู้นำองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อ.เทวัญ ทรัพย์แสนยากร มือแซ็กโซโฟนแถวหน้าของเมืองไทย ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเฉลิมพระเกียรติ “คีตราชัน” ในรัชกาลที่ 9 ขับร้องโดย อ.แมน วทัญญู มุ่งหมาย และ อ.โอฬาร น้อยช้อย ผู้แต่งคำร้อง/ทำนอง พร้อมกับวาดภาพสดด้วยชาโคล โดยศิลปินจิตรกร อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก “คิดถึงองค์พระราชา ภูมิพล” และในงาน ฟังเพลงจาก ถังเบียร์ AF10 ภูริวัชร์ ธีระชาติ ผู้ชนะเลิศการประกวด AF10 และศิลปินจากค่ายเพลงสุดแนว Survival music ปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง Miss Teen Asia Pacific princess 2018, น้องแนน มาริษา มลจังหรีด พร้อมการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย
   โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทย "ขอเป็นข้ารองพระบาทแห่งราชวงศ์จักรีอย่างหาที่สุดมิได้" 2. เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ ผู้ที่เป็นลูก ประพฤติปฏิบัติตน ต่อบุพการี ด้วยความรักและกตัญญูมาโดยตลอด 3. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ บุคคลทุกอาชีพที่เป็นลูกประพฤติตน มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และ 4. เพื่อสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์คุรุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน หรือหน่วยงานสถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชราและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โดยงานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายนามผู้เข้ารับรางวัล พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร ประจำปี 2561
VIP
1 Miss Sapana Devi Shrestha Sapana Devi Shrestha is Religious Motivational Speaker in National and International
2 Mr. Herakaji Awale ‘BJ’ Coordinator – tuf, Nepal
3 ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล
4 พ.ต.อ.ไกรเดช วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ นายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ ๙
5 Dr. Bhikkhu Maitri Mahasthavur Chairman of All Nepal Bhikkhu Assocustion in Nepal
6 พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.กต.9
7 ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์
8 นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด
9 นาย ทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดง
10 นาย ทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์
11 นาย บัณฑูร นิยมาภา
12 นาย สถิต ชารีเลิศ

รางวัล พ่อพระในดวงใจ ประจำปี ๒๕๖๑
B1 Mr. Tseny Tsai ต้า ซื่อ ฝู่ บริษัท Meng Kun Thai Buddha
B2 Mr. Avijit Barua MD AB Geotech Maritime Limited India
B3 Mr. Nanda Shakya
B4 ทันตแพทย์ ดร.รัชภูมิ เผ่าเสถียรพันธ์ โครงการ Marino Khaoyai
B5 ดร.กำจร เชาวน์รัตน์
B6 นาย เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ศิลปินเพลงนักดนตรี สร้างสรรค์ เพลงเพื่อพ่อหลวง
B7 นาย ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปิน จิตรกร – พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
B8 นาย โอฬาร น้อยช้อย ผู้ประพันธ์ คำร้อง-ทำนอง บทเพลง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 คีตราชัน และ บทเพลง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 “องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”
B9 นาย นึกคิด บุญทอง นักแสดง – นักร้อง พ่อผู้มีแต่ให้
B10 นาย มงคล สระกอบแก้ว
B11 นาย สุเทพ บรรลือศักดิ์
B12 นาย ทวนธน คำมีศรี
B13 นาย บุญมาก แพรด่าน
B14 นาย อรุณ ภาวิไล ดารา-นักแสดง
B15 นาย ธนะพัฒน์ วัชรฐิติเปรมชัย กรรมการผู้จัดการ ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย
B16 นาย เฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธ์ ผอ.โรงเรียนสอน ฟิลิป มายากล
B17 นาย อิทธิพร กลิ่นประชุม
B18 นาย ธนเดช ผาสุขธรรม Producer
B19 นาย สุจิน ดีธนารักษ์
B20 นาย พิสิษฐ์ บูรณธัญรัตน์
B21 พ.ต.อ. อรรถพร ภมรมานพ
B22 นาย ดุรงฤทธิ์ พินิจศักดิ์
B23 นาย ปกรณ์ ภูผาลีซอ
B24 นาย ถ่องแท้ จริยาโกวิท
B25 นาย สุริศร์ แกล้วกล้า
B26 นาย ณฐกร สรชัย
B27 นาย ประเสริฐ รัตนงาม
B28 นาย ชวลิต บุญปาน ปลัดอำเภออาวุโส จ ฉะเชิงเทรา
B29 นาย มงคล จันทร์วรวิทย์
B30 รตอ. เริงรอง จุรุฑา รอง สว.(ป) กก.1 บก.รฟ.บช.ก.
B31 นาย วสุวัตน์ จันทร์สุทัศน์ ประธานบริหาร ชมรมพุทธศิลป์สมัย
B32 นาย วิเชียร นามา
B33 นาย สังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์
B34 นาย ปั๋น ทามัน
B35 นาย ทวน จัดดี
B36 นาย วิเชียร คำธิติอัศวกุล
B37 นาย คำ ใจบุญ
B38 นาย ประสิทธิ์ สมงอน
B39 นาย ศิลป์ วางท่า
B40 นาย โชค จะงาม
B41 นาย ธนัทชาติ บุญประกอบ
B42 นาย ชูชาติ สุวรรณนที
B43 นาย จันไฉ แซ่หลี่
B44 นาย สุวัจชัย สังคพัฒน์ ที่ปรึกษา บ.เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด
B45 นาย พงศกร ดิถีเพ็ง
B46 นาย ศรีสวัสดิ์ ถึกป่าย
B47 นาย อัมรินทร์ อิ่มปิติวงค์ อดีตปลัดเทศบาล ระดับ 8 กาญจนบุรี
B48 นาย อินทน มะลิวัน
B49 นาย ธานินท์ ละเมียดดี
B50 นาย นนท์วัชร์ คงแจ้ง หัวหน้าฝ่ายการตลาด รพ.กรุงเทพพัทยา

รางวัล ลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๑
D1 นาย วทัญญู มุ่งหมาย (อ.แมน) วิทยากร/พิธีกร/นักร้อง/นักธุรกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ อีส บอร์น จำกัด ผู้ดำเนินการรายการ One Man Show อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก ลูกกตัญญู “ศิลปินทำดีเพื่อ…พ่อหลวง ผู้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ คีตราชัน”
D2 นาย ชาญกิตติ์ ณ ระนอง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรรมการบริหาร The Young Star Academy
D3 นาย ณัฏฐ์ เดชะปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ปรึกษา สถานีโทรทัศน์ ช่อง PSI 66
D4 นาย เตวิช เจริญเดช ที่ปรึกษาอาวุโส นสพ.สยามธุรกิจ และผู้บริหารสถาบันกวดวิชา IQ Tutor
D5 นาง เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี
D6 น.ส. วัชรี วรรณศรี
D7 น.ส. นันท์ชพร โห้เฉื่อย
D8 น.ส. สาตรี บัวเจริญ
D9 นาย ภูริวัชร์ ธีระชาติ (ถังเบียร์) นักร้อง/นักแสดง ชนะเลิศการประกวด AF10
D10 นาย สรวิศ บุญมาก (เหินฟ้า AF10) ผลงานจาก ภาพยนตร์ซีรีส์ ศรีอโยธยา ทางช่อง True
D11 น.ส. ปอถักทอง บุญทอง ทนายความ
D12 น.ส. มาริษา มลจังหรีด ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2558
D13 นาย กฤษดา ตุลาธร มิสเตอร์ทัวริสซึ่ม จ.นครศรีธรรมราช
D14 ส.ต.ต. เสกสรร ยามพิทักษ์ (ไม้เอก) แชมป์เหรียญทองลีลาส กีฬามหาวิทยาชัยระดับชาติ และได้รางวัลตำรวจคุณธรรมดีเด่น
D15 น.ส. วาริกา เซสเปเดส
D16 นาย กิตติคุณ โรจนสมิทธ์
D17 น.ส. อมีนา พินิจ (โม) ดารานักแสดง ช่อง 7
D18 นาย นิว เพชรด่านแก้ว (นินิว) พิธีกร รายการ ไปกะมันส์
D19 นาย ภัทรบุตร เขียนนุกูล (เอเอ) ดารานักแสดง ช่อง GMM
D20 นาย สุรเกียรติ บุนนาค (แพน) นักแสดง พิธีกร ช่อง 7
D21 นาย ชัยพล จันทร์ตรง ดารานักแสดง
D22 น.ส. สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์ รองชนะเลิศมิสแกรนด์ จังหวัดเลย 2018
D23 นาย ชาคริฐ จตุพรวัฒนพนธ์ (ปาร์ค) นักแสดง นายแบบ โฆษณา
D24 นาย ทิฏฐิพงศ์ ศรีวิไล (เอื้อ) Net idol
D25 น.ส. อาทิตยา ตะพาบน้ำ Miss World Beauty Queen Thailand 2018
D26 น.ส. เลลาณี ทศพร
D27 น.ส. ณัฐนันท์ สุเมธินันท์
D28 นาย วรพล หมู่พยัคฆ์
D29 นาย พิสิทธิ์ ปฐมกสิกุล
D30 น.ส. อำนวยพร มณีวรรณ์
D31 นาย ปุณมนัส สิมาฉายา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
D32 น.ส. เอมพิชญา สุจริต ศิลปิน-นักร้อง
D33 น.ส. ณัฐรดา เชียรศรี ศิลปิน-นักร้อง
D34 Mr. Kedar Timalsina
D35 นาย สุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล
D36 น.ส. นงนุช ร่มพุดตาน
D37 น.ส. พิมลพรรณ อัศวเลิศพานิช
D38 ดร. สริยา อัศวเลิศพานิช ศิลปิน-นักร้อง
D39 นาย วีรยุทธ อุดมพงพันธ์ ประสานงานที่ปรึกษาอิสระ
D40 นาย ฌอห์ณ โตจริง ช่างภาพอิสระ
D41 น.ส. อักษราภัค กรินชัย
D42 นาย ภานุพงศ์ แกล้วกล้า
D43 นาย สัตย์ญาณ มีอุดร
D44 นาย ชัยวัฒน์ เผ่าฉนวน
D45 น.ส. ไพลิน เสือขำ
D46 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พิริยะไพโรจน์
D47 น.ส. อภิญญา อาณัติ
D48 นาง โสภิตนภางค์ ชวง
D49 นาง รัชดา เอมวงศ์
D50 แพทย์ไทย ธิติมา อุ้ตคำ
D51 นาย กัลยาณี ศรีสุวรรณนาคา
D52 Mr. RICARDO HERRERA PROOST
D53 Mr. CHAN FAT YAT Malaysia
D54 Mr. NGUYEN TRAN TUAN ANH Vietnam
D55 Mr. VU QUOC HUNG Vietnam
D56 นาง พิชามญชุ์ แสงฐิตาพันธุ์
D57 น.ส. ศศินันท์ โกวินรุจิโรจน์
D58 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล
D59 นาย ศุภชัย ช่วยเวช
D60 นาย ภัทรพงษ์ รักข้อง
D61 นาย ณนฐรักษ์ ลั่นทอง
D62 น.ส. นงลักษณ์ ปานมาศ
D63 นาง สายใจ ช่วยเวช
D64 นาย จีรเดช สุพะศิลป์
D65 นาย สิทธวีร์ ฐิติภักดีวีระกุล
D66 นาง ลภัสนันท์ พันธุ์มณีธนากร
D67 นาย ธนวัฒน์ ม่วงมณี
D68 น.ส. พฤติยา ฉายชูผล นายกสโมสรไลออนตากสิน กรุงเทพฯ

รางวัล ผู้นำองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑
C1 ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผอ. ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ CEEE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
C2 ผศ.พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรองประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ คนที่ ๑, ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยทองสุข, มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
C3 ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
C4 ดร. นิติภัทร นิธิพงษ์สกุล
C5 ดร. ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์
C6 นาย โชคชัย ตันประเสริฐ ดารา-นักแสดง ผู้จัดละคร
C7 นาย สนธยา ยานนท์แก้ว บริษัท ก.อัครพลสตีลแอนด์ซัพพลาย จำกัด
C8 รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
C9 ผศ. มุทิตา อารยะเศรษฐากร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก
C10 น.ส. ปัญจรัศม์ กนกพรธนัญชัย ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง PSI 66
C11 นาย ภาณุ ปรมีศณาภรณ์ Marketing Manager บริษัท เอส.พี.จี. อิม-เอ็กซ์ จำกัด แบรนด์ Angelino Rufolo
C12 นาย เทพฤทธิ์ พรกมลภพ เจ้าของและผู้บริหารค่ายเพลง Survival
C13 น.ส. ณัฏฐณิชชา ปารมีสิริกุลธร ประธานบริษัท ผู้บริหารช่อง PSI 66
C14 น.ส. ลักขณา จำปา กรรมการผู้จัดการ บ.ลักขณา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้ดำเนินรายการ “จอมยุทธการตลาด”, “จอมยุทธอาเซียน” “Smart StartUp” สถานีวิทยุ FM 100.5 อสมท.
C15 นาย ธวัชชัย นาสุริวงค์ ฝ่ายผลิตรายการช่อง 6 ผู้บริหารร้าน For Get Me Not Café’
C16 นาย นนทพัฒท์ ศรีวิชัย Executive Producer บริษัท โกลเดนท์ อายส์ วิว จำกัด
C17 Mr. Hiromasa Numata FUJI ENT (Entertainment) Co,Ltd
C18 นาย ณัฐพงษ์ ชื่นม่วง ประธานกรรมการ บ.เอ็น แอนด์ ที พรอสเพอร์ริตี้ ชัพพลายส์ จำกัด
C19 นาย คหบดี กัลย์จาฤก บริษัท ดราเมจิก จำกัด
C20 น.ส. จิตรีย์ รุ่งวิจิตร์ศิริ สโมสรไลออน จอมทอง
C21 นาย สุเมธ ซื่อสัตตบงกช บ. สปอร์ตฟอรั่ม จำกัด
C22 นาย ธรรมรัตน์ วงศ์สุริยะวัฒนา ธุรกิจส่วนตัว
C23 ดร. พัชรวัต ปิยะโอสถสรรค์ ประธานชมรมศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
C24 นาย สมบัติ ละมุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส บี เวเคชั่น จำกัด
C25 นาย อัครกฤษ นุ่นจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
C26 นาย ธนัท ทองโสมแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทพร้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
C27 นาย นิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดกคอร์สตูดิโอ จำกัด
C28 นาย พิชิตชัย ดีเสนาตระกูล กรรมการผู้จัดการ คริสตัลกรีน-เขาใหญ่ บริษัท บุญโต แลนด์ จำกัด
C29 นาง ธัญดา สันติสุขสม บริษัท Faii cawaii
C30 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แย้มบุญยิ่ง บ.สยามซิ้งค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
C31 น.ส. วสุธิดา พูนกลัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ แกรนด์ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
C32 นาย หู เจียน อี้ Mr. Johnny Hu บริษัท แพนอาเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Pan Asian International Co., Ltd
C33 นาย อดิศร ศันสนียสุนทร ร้านซีแอลอะไหล์ขนต์
C34 นาง ผกามาศ พลแพงพา ACT Technology Group
C35 นาย วัชรพล ชาวกงจักร กรรรมการผู้จัดการ บริษัท เคไนน์ บิสซิเนส จำกัด
C36 นาย นเรนทร์ กรินชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษา-ช่างศิลป
C37 นาย กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ
C38 นาย ศิระรังษี ปารมีอิทธิวงษ์ (ยุปคาน) ดารานักแสดง
C39 นาย ธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บ.คาร์ลไซส์ส จำกัด
C40 นาย ธนกชพร ศิริเพชร ประธานกรรมการหนังสืออมตะ สยาม ชาณ สมเด็จ
C41 นาย นนทสาร หิรัญภูวเดช ผจก ป.กุ้งเผา กรรมการสมาคม
C42 นาย พิเชษฐ์ สังข์ทอง กรรมการสมาคม เจ้าของแหนม อินเตอร์
C43 นาย ปรภัค ชุติวัตเขษม เจ้าของร้านพูลสินอะไหล่ยนต์
C44 นาย ปิยาภพ ธัญวีระกุล รองประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานที่ปรึกษา บ.ยูนิเวอร์เซลกรู จำกัด
C45 นาย วรากร จรัสฤทัยกุล เจ้าของค่ายมวย ส. ตะวันรุ่ง สมาคมนายขนมต้ม
C46 นาย สายัณห์ นิราช กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยบูรพา เทรดดิ้งจำกัด
C47 นาย สุรพงษ์ กฤตยามงคลชัย กรรมการผู้จัดการ หจก.พี แอนด์ พี โมลด์ ซัพพลาย
C48 นาย อดิศร ศันสนัยสุนทร บริษัท ซีแอลอะไหล่ยนต์
C49 นาย จิระกันตม์ ปิยะธาราธิเบศร์ บริษัท สหปั้นข้าว จำกัด
C50 นาย จิรเดช นำโชคชัยเจริญ บริษัท บี.เค.เรซซิ่ง คลัทซ์ จำกัด
C51 นาย อัศวิน โชติพนัง บริษัท ทริปเปิ้ล เอเจน จำกัด
C52 นาย จีรภัทร อนันต์วิริยะสกุล บริษัท โซลเทค เทคโนโลยี จำกัด
C53 นาย อภิชาติ พวงกุหลาบ บริษัท แชมป์เฮลธ์ อินเตอร์ตอร์ปอเรชั่น จำกัด
C54 น.ส. ลาวัลย์ แสงอาทิตย์ บริษัท 9Q Thailand
C55 นาย เชาวรัตน์ เขมรัตน์ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์
C56 นาย ไกรษิงฌต์ จินตนา
C57 นาย ปรีชา สุบิน บ.แสงบัวทองวินล่า จำกัด
C58 นาย วิจักขณ์ อัศวเลิศพานิช บริษัท วิชแอนด์ริช จำกัด
C59 นาย สากล ภูลศิริกุล
C60 นาง อลินชญาณ์ ธนาธิปไชยนันท์ หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส
C61 น.ส. วิลาสิณีร์ รอดเรือง บริษัท โกลเด็น อีเกิล รีเทล กรุ๊ป จำกัด
C62 นาย นพดล โปธิตา บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด
C63 น.ส. ปริษา ปรีชาเกริกกุล บริษัท เออีซี อินฟินิตี้ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
C64 นาง เขมนิจ ปรีชาเกริกกุล บริษัท เค ซี เบทเทอร์ ฟิวเจอร์ จำกัด
C65 น.ส. ภัคภร สิริเมธาพล บริษัท ชอนซา 1004 (ไทยแลนด์) จำกัด
C66 นาย ประครอง คุณประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
C67 นาย ปราสาทศักดิ์ สังศิริ นักธุรกิจรับเหมา
C68 น.ส. โรมฤดี พงษะพัง กิจการส่วนตัว
C69 นาย พยน ตู้วงษา ธุรกิจส่วนตัว
C70 นาย อรุณ ศรีพะลาน ร้านแสงอรุณซูปเปอร์
C71 น.ส.หนูเตือน สุภาพเพชร ธุรกิจส่วนตัว
C72 นาย เสฏฐาวัส แตงสวัสดิ์ ประธานศูนย์วิทยุเทพอินทรีย์ข่าวอาชญากรรม นครบาล
C73 นาง อัมพร แสนปัญญาการุณย์ บ้านยางทรีโฮมสเตย์
C74 นาง ชวัลณัฏฐ์ นันทจิวากรชัย บริษัท GEMS Studio สื่อ-รายการโทรทัศน์
C75 Mrs. THAO TRAN LE THU Dona Global Ho Chi Minh City Vietnam
C76 Mr. CHUNG BUI VAN Dona Global Ho Chi Minh City Vietnam
C77 นาย วรพงษ์ ช้างรู้กิจ บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
C78 นาย ธนณัฎฐ์ สิริปิยพร
C79 นาย สิทธา นาแพง SMWC Investment Trading Co.ltd
C80 นาง ณัฐรินทร์ ชูเศรษฐวงศ์ บริษัท ชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
C81 นาย ธนพงศ์ คงศิลป์ทรัพย์ ประธานกองทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส
C82 นาย พิสิษฐ์ นิมิตเอกอมร ที่ปรึกษาอมตะสยาม
C83 นาย เกียรติคณัตฐ์ ภคพลธนกุล ประธานกรรมการ บริษัทเอเซียนไทม์อินเตอร์ไลฟ์ จำกัด
C84 น.ส. ภัฎ บุญชเสฎฐ์ ผู้บริหารโครงการปลูกมะนาวไร้เมล็ด เพื่อการส่งออกพันธุ์ Super Jumbo
C85 น.ส. ปิลดา ชัยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททรูไลฟ์โกลด์ จำกัด
C86 นาย จตุพร เดชศรี ที่ปรึกษาบริษัท รัชดาฮอนด้า ออโตซิล จำกัด
C87 นาย สมบัติเจริญ ตั้งนาวาดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล อี ดี จำกัด
C88 นาย ศุภชัย บัญชาศึก
C89 นาย อนันต์ เกตุเทศ บ.ที.เค.เอส. จำกัด
C90 น.ส. รัชดาภรณ์ เกตุเทศ บ. ที่รักเวดดิ้งสตูดิโอ
C91 นาย พงศ์ชิษณุ พีรดาจิราวัฒน์ Modeling Agency
C92 นาง ธนนันทน์ แก้วพวง
C93 นาย จีรพันธ์ วีระพงษ์
C94 นาย พัฒนา จันหอม

พุทธบุตร-พุทธธิดา
A1 พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ วัดพุทธนิมิต จ.นครสวรรค์
A2 พระสมุห์ประกาศ อชิโต เจ้าอาวาส วัดบึงพระนางทอง จ.กำแพงเพชร
A3 พระสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาส วัดธรรมปัญญา
A4 พระจันดี จินดาธรรม วัดโภคัลพุทธวิหาร เดลี อินเดีย
A5 พระบุญเรือง สุทธิวิถี (วิถี) พระวิทยากร ศูนย์ปฎิบัติธรรม วัดเลียบบูรพาราม
A6 พระมหา ธงชัย สารสิงห์ทา
A7 พระสุรินทร์ ธีรปญฺโญ (ศลินศิริ) พระวิปัสสนาจารย์ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
A8 พระอัครพนธ์ นิพฺภโย วัดพงษ์สัก จ.กำแพงเพชร
A9 พระโพธิ์ศรี สุภิสิงห์ วัดร่มโพธิธรรม จ.เลย
A10 พระฟ้าคำรณ พยัคฆ์ปืนทอง ยโสธร
A11 พระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง อุบลราชธานี
A12 พระธีระยุทธ ธีรวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหัวขัว
A13 พระอธิการ สุพัฒน์ จารุธมฺโม
A14 พระมหาวิโรฒ ปภาโส
A15 พระมหาทรงศักดิ์ บำรุงราษฎร์ วัดลานชัยสามัคคี อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
A16 พระภูธิปนิธิศร์ คงโภ
A17 ภิกษุณี เปมา นอร์บู Bhikuni Pema Norbu Washirayan
A18 แม่ชีรัตนกาญจน์ ทองจรัสวิเชียร วัดสุทธาวาสวิปัสสนา อยุธยา
A19 Miss Kusum Lata Kali ram วัดโภคัลพุทธวิหาร เดลี อินเดีย
A20 น.ส. รสริน ศรีบุโฮม วัดโภคัลพุทธวิหาร เดลี อินเดีย
A21 น.ส. นิษฐกานต์ นันทสุธีพัฒน์
A22 นาง กนกเกตุ ดำรงตรงศิริ
A23 นาง สมพร ยี Meng kun thai buddha
A24 ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร
A25 ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์
A26 ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว ผอ.โรงเรียนคำเมยวิทยาคม
A27
A28
A29 นาย สุรชัย ก้อมน้อย เอเซียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผู้ผลิตรายการ นี่สิของจริง
A30 นาย ภัทรศักดิ์ อภิรักษ์พาตน ผอ.บริหารงานขาย บ.กรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวิต มหาชน จำกัด
A31 น.ส. ไกรเลิศ ศิริภักดิ์ เจ้าของธุรกิจเสริมสวยครบวงจร
A32 นาย ปราบศักดิ์เดช แสนศึกสะท้าน
A33 นาง ชูใจ เปาทอง
A34 นาย สัณฐิติ วัฒนศิริกฤตย์
A35 น.ส. ปานทิพย์ ดิษยสมบูรณ์
A36 น.ส. วรรณโสม ภักดีรณชิต
A37 น.ส. สุดาทิพย์ นิยมเดชา
A38 น.ส. จำรัส นิ่มเรืองความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...