รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

 รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ

โควิด-19 

ณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 10,991 ราย

(เพิ่มขึ้น 157 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 90 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้าState quarantineเพิ่มขึ้น 21 ราย มาจากประเทศเมียนมา 

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 4 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 42 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 3,006 ราย)


เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่ม)


รักษาหายป่วยแล้ว 6,943 ราย (63.17%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 211 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,981 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 90 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก  เชียงใหม่(2) เพชรบุรี(4)  กรุงเทพมหานคร(24) นนทบุรี(2)  ปทุมธานี(2)  สมุทรปราการ(15)  ชลบุรี(9)  สมุทรสงคราม(1)  สมุทรสาคร(25)  อ่างทอง(3)  พิษณุโลก(1)   ตรัง(1)  หนองคาย(1)  

โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่

18ธค.63-13มค.64มีจำนวน60จังหวัด


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(4) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

- จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย


 🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 92 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.97 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 65.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.5)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,121 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 389,599ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,903ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 131,737ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 593ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,878ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 141,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,309 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...