อธิบดีกรมการศาสนาเปิดการสวดมนต์หมู่ฯเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ...

   อธิบดีกรมการศาสนาเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับส่วนกลาง เพื่อเป็นตัวเเทนเเข่งขันระดับประเทศ...
   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566  ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดยมีนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมเเละจริยธรรม  นายสาโรจน์ พลฤทธิ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมงานครั้งนี้...
    นายชัยพล สุขเอี่ยม กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เริ่มจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2527 โดยบูรณาการความร่วมกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถานศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์และระดับประเทศ สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ครั้งนี้ มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 66 ทีม แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 32 ทีม ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน  จำนวน 10 ทีม ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)  ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 16 ทีม ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภททีมชายล้วน จำนวน 8 ทีม ...
    อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียรสของบทประพันธ์และภาษาไทย เสริมสร้างความรู้ คู่คุณธรรมและศีลธรรมเเละในการประกวดครั้งนี้ กรมการศาสนาและวัดชัยชนะสงครามได้รับความอนุเคราะห์จากวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) ในการรับเป็นหน่วยงานจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเภททีมชายล้วน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องนนทรี รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตน์อุปถัมภ์) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราชดำริ ประเภทชายล้วน ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดอินทาราม ทั้งนี้ โรงเรียนที่ชนะเลิศ เเละรองชนะเลิศอันดับ1 เเละ 2 จะได้เข้าแข่งขันในรอบระดับประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ก่อนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป ....

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...