.ททท.สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักท่องเที่ยว เที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ททท.สุราษฎร์ธานี 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักท่องเที่ยว เที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 

สมชาย ชมภูน้อย  ผอ.ภูมิภาคภาคใต้ ททท. / รักษาราชการแทน ผอ.ททท.สนง.สุราษฎร์ธานี
ได้ให้ข่าวและร่วมแถลงข่าวเชิญชวน นักท่องเที่ยว เที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว ประจําปี 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”
เมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่สําคัญและยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติ คือ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งได้ อนุรักษ์ สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัด โดยมีที่มาตามเรื่องราวใน เทโวโรหณสูตร กล่าวไว้ว่า ประเพณีแห่พระหรือชักพระสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจําพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันออกพรรษา ณ สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้งถึงวันออกพรรษาจึงทรงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ งานเทศกาล ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว 

ปี2566 มีกิจกรรมที่โดดเด่นอยู่ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ดังนี้


#พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน 
ในคืนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 (ปีเถาะ) อาคาร บ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าตกแต่งประดับประดาเป็นเรื่องราวพุทธชาดกเกี่ยวกับนรกสวรรค์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ผ้า 1 ผืน สําหรับพระภิกษุ สําหรับพระภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล ซึ่งต่างและโดดเด่นจากท้องถิ่นอื่น โดยพระสงฆ์จะทําการ ชักพุ่มเมืองซึ่งเป็นต้นโพธิ์ทองขนาดใหญ่ สวยงามอันเป็นสัญลักษณ์ของการจัดตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน


#ชักพระทางบกและทางน้ำ
การชักพระหรือลากพระในวันออกพรรษา ในเช้าวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มีการแห่เรือพนมพระทางบกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันประดับตกแต่งด้วยความสวยงาม โดยมีเรือพนมพระ กว่า 120 ลํา เข้าร่วมงานขบวนแห่ พร้อมนางรําและนางลากสําหรับวัดที่อยู่ริมแม่น้ําจะชักพระทางน้ํา ล่องมาตามลํา น้ําตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ําตาปีได้ร่วมชมความงดงามและทําบุญตามกําลังศรัทธา

#การแข่งขันเรือยาว 
ในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว สร้างสีสันบรรยากาศความสนุกสนานใน
 ลําน้ําตาปี ซึ่งเป็นจุดกําเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คือเรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์

ในปีนี้ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ตลอดระยะเวลาการจัดงานมกิจกรรมในวันต่างๆดังนี้
- 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 : นิทรรศการงานประเพณีชักพระฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
- 28 ตุลาคม 2566 : ประกวดพุ่มผ้าป่า ทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 - 29 ตุลาคม 2566 : การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี / พิธีฉลองถ้วย พระราชทานฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
- 30 ตุลาคม 2566 : พิธีชักพุ่มเมือง บริเวณศาลหลักเมือง / ขบวนแห่เรือพนมพระ บริเวณหน้าศาลากลาง- สะพานนริศ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี / พิธีเปิดงานชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / พิธีสมโภชน์เรือพนมพระ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / พิธีมอบ ถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาวฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / การแสดงแสงสีเสียง (สํานักงาน วัฒนธรรม) บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
- 31 ตุลาคม 2566 : การแสดงน้ําพุดนตรี บริเวณสะพานนริศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (และเป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งในคืนวันเทศกาลHalloweenต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในสถานบริการตามแหล่งท่องเที่ยวต่างอีกด้วย)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...