ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบขนม ของเล่น ของขวัญ ของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบขนม ของเล่น ของขวัญ ของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน...
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบขนม ของเล่น ของขวัญ ของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน โดยมีนายชลอ เอี่ยมโหมด ประธานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักะสัน เป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม...
..ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักะสัน ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เกมและการแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล ให้นักเรียนได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...