"นฤมล" จับมือ Thai Pavillion ทำการตลาด ดันส่งออกสินค้าไทยไปจีนเพิ่มเติม...

“นฤมล” จับมือ Thai Pavillion ทำการตลาด ดันส่งออกสินค้าไทยไปจีนเพิ่มเติม...
     วันที่ 20 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า คุณนรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล ประธานกรรมการ บริษัท Thai Pavillion ได้เข้าหารือ แนวทางความร่วมมือกับรัฐบาลไทย โดยเข้าร่วมเป็นทีมไทยแลนด์จากภาคเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มเติม โดยเน้นการทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์...
   ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า พันธมิตรทางการค้า เป็นหัวใจสำคัญของการเจาะและขยายตลาดสินค้าคุณภาพของไทยไปสู่ประเทศจีน ด้วย Thai Pavillion มีความร่วมมือกับบริษัทรัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าสินค้าในหลากหลายมณฑล มีศูนย์การค้าสำหรับสินค้าไทยหลายแห่งในจีน และมีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในจีน เช่น Alibaba, WeChat, และ Taobao จึงมีความพร้อมที่ร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร และพี่น้องผู้ประกอบการไทย ทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยเป้าหมายร่วมกัน คือ ขยายตลาดส่งออกสำหรับสินค้าไทยไปสู่จีน เพื่อเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร และพี่น้องผู้ประกอบการไทย
ผู้แทนการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป จะได้รับความต้องการจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากแล้ว สินค้ากลุ่มเครื่องแกง เครื่องปรุงรส และสินค้ากลุ่มสปาและความงาม ก็ได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนั้น ปัจจุบัน บริษัทเฟอร์นิเจอร์จีนยังมีความต้องการไม้ยางพาราจากไทยอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปขายยังประเทศอื่นมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2566 จีนมีสัดส่วน การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไปยังประเทศต่างๆ สูงถึงร้อยละ 33 ของทั้งโลก.. 
     “ไทยยังมีโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ให้สูงขึ้นอีกได้ ไม้ยางพาราที่ได้จากการตัดฟันต้นยางพาราที่มีอายุมากนั้น ถือได้ว่าเป็นไม้เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของไทยในปัจจุบัน เพราะไม้ยางพาราเป็นไม้เพียงชนิดเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ทำการส่งออกได้ในปริมาณไม่จำกัด และจากการที่ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า 20 ล้านไร่ ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ประเทศไทยมีไม้ยางพาราเป็นจำนวนมาก และสามารถดึงดูดอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ซึ่งทีมไทยแลยด์จะได้ประสานความร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ต่อไป“ ผู้แทนการค้าย้ำ...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...