ดีป้า ลุยปั้น Digital Startup ทั่วประเทศ หนุนคนรุ่นใหม่นำไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า ลุยปั้น Digital Startup ทั่วประเทศ
หนุนคนรุ่นใหม่นำไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success  เติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคทั่วประเทศ หวังสร้าง Digital Startup รุ่นใหม่ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล หนุนไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0. ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
      ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวโดยดีป้าได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
      สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success ที่จัดขึ้นนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของมาตรการที่ทางดีป้าจะสนับสนุน การยื่นแบบขอรับการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง
      ในส่วนของรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น ดีป้า ได้กำหนดจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเครือข่ายของดีป้าทั่วประเทศ เพื่อการกระจายโอกาสในกับนักศึกษษและผู้ประกอบการที่สนใจในพื้นที่แต่ละส่วนของภูมิภาค โดยจะมีการจัดงานในพื้นที่ 4 ภาค 5 จังหวัด ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. คือ 1.ภาคกลาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 ส.ค.61 ณ ห้อง Conference Halls Glowfish Sathorn 2.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ส.ค.61  ณ ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 ส.ค.61 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 ส.ค. 61 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ จ.สงขลา วันที่ 21 ส.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
              ขณะที่กลุ่มเป้าหมาย ดีป้ายังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สำคัญในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัล

              “การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดีป้าพร้อมที่จะสนับสนุนด้านอื่นๆ ทุกรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ Startup ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (depa Digital Startup), การสนับสนุนให้ SME นำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ (depa Digital SME Transformation), การเพิ่มศักยภาพพัฒนากำลังคนและบุคลากร (depa Digital Manpower) , การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (depa Digital Co - Research) , การสนับสนุนการสร้างความตระหนัก การประกวด การสร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจ (depa Digital Ecosystem Development), การส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน (depa Digital Community Transformation) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure) โดยสำนักงานได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0” ดร.ณัฐพล  กล่าว

              นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้รับเกียรติจาก วิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะมาร่วมให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “How to do Business Proposal - วางแผนยังไงให้ประสบความสำเร็จ” โดย “คุณแมน” ชวยศ ป้อมคำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Management และผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine ,“ดร.ก้อง” พณชิต กิตติปัญญงาม นายกสมาคม Thailand Tech startup Association (TTSA) ประจำปี 2018 , และหัวข้อ “การเงินคือสิ่งสำคัญ โดย“คุณนก มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO , Sea (Thailand),ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และ คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์
       อย่างไรก็ตาม ดีป้ามุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success ในส่วนของภูมิภาคนั้น จะช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษา และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาซียน
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2O5iP2X
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/DEPATHAI/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 089-929-0531

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...