อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 323,989 โดส โดยฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน ผลข้างเคียงไม่มาก

 อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 323,989 โดส โดยฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน ผลข้างเคียงไม่มาก.


(7 เมษายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวง อว. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย โดยสรุปว่า "ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัตซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 323,989 โดส โดยเป็นวัคซีนของซิโนแวค 281,212 โดส และวัคซีนของแอสตร้าซิเนกา 42,777 โดส โดยมีคนที่ฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน

ผู้ได้รับวัคซีนในระยะแรกนี้ส่วนใหญ่ (42%) เป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. โดยพบผลข้างเคียงใน 10.25% ของผู้ได้รับวัคซีน แต่อาการไม่รุนแรง"


ทั้งนี้ ทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนแล้ว 689 ล้านโดสใน 167 ประเทศ ส่วนภูมิภาคอาเซียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 18,416,057 โดส

🌏 สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ

-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 137,475 คน (42%)

-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 112,627 คน (35%)

-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 34,406 คน (11%)

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 21,630 คน (7%)

-บุคคลที่มีโรคประจำตัว  17,851 คน (5%)

2.ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

     ผู้ที่ฉีดวัคซีน 89.75% ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ โดยมีรายงานผลข้างเคียงใน 20,689 ราย (10.25% ของผู้ที่ฉีด) ซึ่งผลข้างเคียงเกือบทั้งหมดเป็นอาการไม่รุนแรง เรียงตามลำดับ ได้แก่

-ปวดกล้ามเนื้อ 2.76% (ของผู้ที่ได้รับวัคซีน)

-ปวดศีรษะ 1.65%

-ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด 1.4%

-เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1.26%

-ไข้ 1.17%

-คลื่นไส้ 0.8%

-ท้องเสีย 0.5%

-กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.42%

-อาเจียน 0.3%

-ผื่น 0.28%

-อื่นๆ 0.39%

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

..

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...