กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนสถานประกอบการ, โฮมสเตย์ และ ชุมชนท่องเที่ยว เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2565

 มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

..


กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนสถานประกอบการ, โฮมสเตย์ และ ชุมชนท่องเที่ยว เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีทั้งหมด 4 มาตรฐาน ดังนี้

1. มาตรฐานบริการสปาอาเซียน (ASEAN SPA SERVICE STANDARD )

2. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน (ASEAN PUBIC TOILET STANDARD )

3. มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน (ASEAN HOMESTAY STANDARD)

4. มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน (ASEAN COMMUNITY BASED TOURISM STANDARD)


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลมาตรฐานได้ที่ QR CODE

และส่งมาที่ tsactourism@gmail.com, chaiprgroup@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2141-3235, 0-2184-7566


หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น และปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนด

.…………………………………

#กรมการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยวของอาเซียน  #มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน #มาตรฐานบริการสปาอาเซียน 

#มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน  #มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน #มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน #ชายคาตะวัน

……………………………………

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...