เปิดรับสมัครแล้ว! กรมการศาสนาชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้นหัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า270,000 บาท...

*เปิดรับสมัครแล้ว! กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น หัวข้อ
“วินัยสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท*


  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ
“วินัยสร้างชาติ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน/องค์กร ได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยที่ สร้างสรรค์ คุณภาพดี และเผยแพร่ผ่านสื่อในยุคดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมที่ดีด้านวินัย...
อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อว่า การประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป และระดับหน่วยงาน/องค์กร เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 โดยผู้สมัครจะต้องส่งเค้าโครงเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือระดับละ 8 ทีม รวมทั้งสิ้น 24 ทีม สำหรับทีมที่ผ่านรอบแรกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการผลิตสื่อจากผู้กำกับ/ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นายปรัชญา ปิ่นแก้ว และนายณภัทร ตั้งสง่า เพื่อให้ทุกทีมได้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลงานส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...
อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า วินัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคม วินัยที่ดีจะช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม กิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมค่านิยมด้านวินัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย...
   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pr.moralawards@gmail.com โทร 02-209-3729 \\\

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...