.3 หน่วยงานหลัก ขานรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

3 หน่วยงานหลัก ขานรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ..
วันนี้ (1 ก.ย. 66) เวลา 10.30 น. ณ อาคารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว ระหว่างกรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย บันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำระบบ VISA Pre-Scan System Gateway หรือ VPSS เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยในเบื้องต้น ผ่านระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำกับดูแลระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ททท. เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป..

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...