กฟผ.- ทิพยประกันภัย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...

     กฟผ. - ทิพยประกันภัย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...
กฟผ. ร่วมกับ ทิพยประกันภัย ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเวลเนส 
วานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนส เพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมเวลเนส เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าและการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ กฟผ. จึงดำเนินโครงการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส กฟผ. ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ ด้านบริการสุขภาพ ด้านการพัฒนาสมุนไพร และด้านอาหาร ด้วยการส่งเสริมยกระดับ       ขีดความสามารถของพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการเชื่อมโยงกับพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ. รวม 8 พื้นที่ โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าของประเทศต่อไป 
ด้านนางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า      ทิพยประกันภัย ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนภารกิจ สนองนโยบายของรัฐบาล ด้วยการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าและระบบนิเวศของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเวลเนส ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...