"ดีพร้อม"ฝึกอบรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ปั้นเชฟชุมชนตอกย้ำ Soft Power...

“ดีพร้อม” ฝึกอบรม “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ปั้นเชฟชุมชนตอกย้ำ Soft Power... 
    “ดีพร้อม” จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Creative Chef Camp) ต่อยอด “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ดึงศักยภาพคนในชุมชน หวัง “ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วย Soft Power รังสรรค์เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม”...
    เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Creative Chef Camp) “ร้อยเรียงเรื่องอาหารจากชุมชนสู่สากลด้วยเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม” ภายใต้กิจกรรมยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วย Soft Power รังสรรค์เป็นเมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Creative Chef Camp) มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้เติบโตอย่างดีพร้อม มุ่งเน้นต่อยอด “การสร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้คนในชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 ชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้...
    “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะกระตุ้นให้ชุมชนสามารถปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่คนชุมชน และนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินในพื้นที่ชุมชนและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 5 ล้านบาท” นายสิทธิรงณ์ กล่าว...
__________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...