“สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี


              “สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี”

   


จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี” เชื่อมสัมพันธ์ หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจอุบลราชธานี มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับแขวงสาละวันและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว จัดกิจกรรม “สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี” ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้เชิญสื่อมวลชนทั้งจากไทยและจากฝั่ง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สร้างสีสันและบรรยากาศท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างคึกคัก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว บ้านพี่เมืองน้องและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี สู่พี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว ให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมเสวนา งานเลี้ยงต้อนรับ กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยในช่วงเช้า 15 ตุลาคม 2562 ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับบุคคลากรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง อาทิ ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์อิสระ ผู้ประกอบการจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
 

 

ร่วมสักการะศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล และนำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี


จากนั้นรับคณะ สปป.ลาวจำนวน 52 ท่าน จากแขวงสาละวันและแขวงจำปาสัก ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
             นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

                          ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ท่านบัวลิน วงพะจัน รองเจ้าแขวงจำปาสัก ท่านพูธง คำมะนีวง รองเจ้าแขวงสาละวัน ตัวแทนผู้บริหารจาก สปป.ลาว กล่าวถึงความร่วมมือต่างๆ ระหว่าง 2 ประเทศ และร่วมเปิดงานโดยถือธงชาติของสองประเทศวางลงบนแท่นพิธีพร้อมกัน จากนั้นร่วมเสวนาหัวข้อ ” ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-ลาว” มีผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน จากตัวแทนไทยและลาว     


โดยพิธีกรชาย อรรณนพ กิตติกุล และ พิธีกรหญิง นุนี กุมพลภักดี เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ
สำหรับในช่วงเย็นถึงค่ำ ก่อนเข้าสู่งานเลี้ยงต้อนรับ คณะฯเดินทางไปยังวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ต.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
เพื่อชมความสวยงามของวัดเรืองแสงซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และเข้าที่พักเตรียมเข้าสู่งานเลี้ยงต้อนรับ “สานสายใยไทย-ลาว สองแผ่นดิน” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และตัวแทนจาก สปป.ลาว ขึ้นกล่าวต้อนรับเป็นเกียรติในการร่วมโครงการครั้งนี้ จากนั้นร่วมดื่มด่ำสนุกสนานในงานเลี้ยงรับรองกับศิลปินชื่อดัง อาทิ อ๋อมแอ๋ม -ละมัย แสงทอง และ บัวผัน ทังโส ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
กล่าวว่า “ความจริงแล้วสองฝั่งโขงเขาเรียกว่า
รอยต่อที่ไร้พรหมแดนหรือแลนด์ลิงค์ ก็จะไปมาหาสู่กัน สีสันทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าเช็คอินที่ไหนทั้งสองแผ่นดิน และแม้ว่าจะประสบอุทกภัยน้ำท่วมเราก็มีความตื่นตัว
อย่างไรก็ตามเราก็ได้เริ่มต้นทำเพลงร่วมกัน 3 ภาษา ไทย ลาว อังกฤษ เพื่อต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว เราจะยกระดับการท่องเที่ยว ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ เป็นมรดกโลก ผมคิดว่านี่คือความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศ ไทย-ลาว ซึ่งจะครบรอบ 70 ปี ในปีหน้า ให้เป็นรางวัลของสองแผ่นดิน”

วันที่สอง 16 ตุลาคม 2562 นำคณะเดินทางสู่สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กินข้าวป่า ชมสวนลำใย “สวนเขียวสด ณ สามพันโบก” และเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อชมความงามทางธรรมชาติก่อนจะเดินทางกลับที่พักเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยง “สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี”


และรุ่งขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 62 นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อชมแสงแรกแห่งวันที่สวยงามบนจุดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวอีกแห่งหนี่งของจังหวัดอุบลราขธานีและเดินทางไปเยี่ยมชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านบากชุม อ.สิรินธร “กินข้าว ชมเขื่อน”
ชมความงามของเขื่อนสิรินธร ก่อนเดินไปยังด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งแขกรับเชิญ สปป.ลาว กลับประเทศ และบุคลากรวงการอุตสากรรมท่องเที่ยวส่วนกลาง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ23 มีนาคม 2565 เวลา 01:49

    ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...