จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองสุขภาพ

                                                   จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองสุขภาพ


จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองสุขภาพต้นแบบ สร้างตามแนวคิดหมอ ชูแนวคิดเมืองแห่งการดูแลผู้สูงวัย (Integrated Senior Care Solutions and Community) เจาะกลุ่มผู้สูงวัยตามคอนเซ็ปต์ “หมอในบ้าน โรงพยาบาลในรั้ว” ครั้งแรกในประเทศไทย รุกกลุ่มลูกค้าสูงวัย และรุ่นลูกที่มองหาบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัยกว่าด้วยสังคมคุณภาพ เชื่อสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่โตถึง 20% ในปี 2563


กรุงเทพมหานคร—8 ตุลาคม 2562, นายแพทย์ ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (Jin Wellbeing County) เผยความคืบหน้าโครงการฯ ตอกย้ำความตั้งใจเป็น Integrated Senior Care Solutions and Communityหรือ “เมืองแห่งการดูแลผู้สูงวัย” ให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ที่ปัจจุบันมีอัตราผู้สูงอายุสูงถึง 500,000 กว่าคน พร้อมเปิดตัวบริการ “หมอประจำบ้าน หรือ โฮม เฮลธ์ เซอร์วิส (Home Health Services)” ให้บริการทางการแพทย์ทั้งการตรวจรักษา และดูแลตลอด 24 ชั่วโมงภายในบ้าน โดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และนักกิจกรรมบำบัด อย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย หวังดึงลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ วัยเกษียณ ครอบครัว และคนรักสุขภาพทั่วไปเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น มั่นใจตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเข้ารับบริการเป็นครั้งคราว ด้วยความหลากหลายของการให้บริการ ดันยอดจำหน่ายโครงการกว่า 30 % ก่อนเปิดตัวโครงการเต็มรูปแบบทั้งโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และจิณณ์ เวลเนส ในสิ้นปี 2562 นี้โดยบริการ “หมอประจำบ้าน หรือ โฮม เฮลธ์ เซอร์วิส” ประกอบไปด้วยบริการ โฮม เฮลธ์วิสิท (Home Health Visit) หรือการตรวจเยี่ยมที่บ้าน โดย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และนักกิจกรรมบำบัดจากโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และจิณณ์ เวลเนส ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกบ้านที่พักอาศัยในโครงการสามารถโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ โฮม เฮลธ์ แคร์ (Home Health Care) บริการเฝ้าไข้ที่บ้านกะละ12ชั่วโมง ทั้งรายวันและรายเดือน และ โฮม เฮลธ์ คอนทินิว (Home Health Continue) โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมองด้านความจำและการรู้คิดแบบต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งที่ใช้บริการเองและมองหาบริการที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับผู้สูงวัยและคนในครอบครัว ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน“ด้วยความที่เราเป็นทั้งแพทย์ที่ผ่านการตรวจรักษาผู้ป่วยมาหลายสิบปี ประกอบกับประสบการณ์การดูแลคุณแม่ของเราเองซึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุ มีโรคภัยไข้เจ็บตามวัย ทำให้เราทราบดีว่าผู้ป่วยต้องการอะไร ผู้สูงอายุต้องการอะไร และลูกต้องการอะไร ข้อมูลหลายๆ อย่างถูกรวบรวม วิเคราะห์และกลั่นกรอง จากคณะผู้บริหารที่เป็นแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ ที่เรามีจากโรงพยาบาลธนบุรีเอง โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และจิณณ์ เวลเนส จนกลายเป็นแนวคิด “คุณหมอขอสร้างบ้าน” เมืองจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่อาศัยแห่งการดูแลผู้สูงวัย และครอบครัวแบบครบวงจร แห่งแรกในเมืองไทยบนพื้นที่ 140 ไร่ ที่มีทั้งที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล เวลเนส และศูนย์การค้า ครบอยู่ในที่เดียว เจ็บป่วยเราดูแลได้ ออกแบบมาครอบคลุมทั้ง 2 แนวคิดคือ หมอในบ้าน หมายความว่าเมื่อเจ็บป่วยหาหมอได้สะดวก ทันท่วงที และเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงพยาบาล คือเมื่อต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุ บ้านจะต้องเอื้ออำนวยให้ผู้ป่วยพักฟื้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จริงด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีต่อจิตใจผู้ป่วยด้วย เหมือนที่เราทำอยู่ที่จิณณ์ฯ นั่นเอง” นายแพทย์ ธนาธิป กล่าว
นายแพทย์ ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากบริการ “คุณหมอประจำบ้าน” ตลอดจน โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่มีบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร มีหอผู้ป่วยเฉพาะทาง อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคทางสมอง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแลต่อเนื่องระยะยาว มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายตั้งแต่แรกรับกับสหวิชาชีพ จนถึงออกจากโรงพยาบาล ติดตามเยี่ยมบ้านและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และการให้บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ยังมีกิจกรรมบำบัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูผู้สูงวัยได้อย่างรอบด้านซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญคือ การฟื้นฟูสมองและความทรงจำ ป้องกันสภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ (Brain & Cognitive Enhancement) การกระตุ้นและฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้แข็งแรง และพัฒนาสมรรถภาพการเคลื่อนไหว การทรงตัวของผู้สูงวัย (Physical & Mobility) และกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสังคมพัฒนาอารมณ์ ลดความเครียดและซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Social & Emotion)


“เรามั่นใจว่าด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เรามี จะตอบโจทย์ไลฟสไตล์ทั้งของพ่อแม่ และลูกๆ ที่ต้องดูแลพ่อแม่และทำงานไปด้วย ทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นที่นี่มาจาก เพนพอยท์ (Pain point) ที่เราได้พบเจอจากผู้ป่วยและครอบครัวจริงๆ ประกอบกับการทำวิจัยหลายๆ อย่างด้วย ซึ่งพบว่าภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยเตรียมกระโดดเข้าสู่  Super – Aged Society หรือ สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% และมีแนวโน้มเป็นโรคความจำเสื่อมเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นหมายความว่าครอบครัวต้องมีการเตรียมการสำหรับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือโรคทางสมองไว้อย่างรัดกุม เพราะเป็นโรคที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด บริการ โฮม เฮลธ์ คอนทินิว (Home Health Continue) จึงได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากกลุ่มลูกค้าครอบครัว เพราะกลุ่มนี้จะทราบดีว่าทั้งสภาพแวดล้อมในการดูแลและผู้ดูแล ตลอดจนกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคนี้ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หลายประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น อเมริกา แถบยุโรป ต่างได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 7% ของประชากรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายแพทย์ ธนาธิป กล่าวปิดท้าย
ปัจจุบัน โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีจำนวนลูกบ้านที่เข้าอยู่แล้ว และจากบริการ หมอประจำบ้านหรือ Home Health Services นี้คาดว่าจะมีผู้เข้ามารับบริการทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งในรูปแบบซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...