"เจ้าท่า"ขานรับนโยบาย"คมนาคม"จัดไหว้พระ9วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา...

"เจ้าท่า" ขานรับนโยบาย "คมนาคม" จัดไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชน...
  ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า จัดโครงการ “ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567”  เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสริมสร้างสิริมงคลชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต มีความอดทน มีสติปัญญา มีความรอบคอบ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญกับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กำลังจะมาถึง...
นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า  กล่าวว่า กรมเจ้าท่า เตรียมจัดกิจกรรม “โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งความสุข และความเป็นสิริมงคล มอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 พร้อมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงาม
ในสังคมไทย ให้แก่ประชาชนชาวไทย  โดยให้ประชาชนที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเพื่อล่องเรือไหว้พระจำนวนทั้งสิ้น 18 วัด ตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น วัดทางทิศเหนือ จำนวน 9 วัด ประกอบด้วย 1. วัดสร้อยทอง 2. วัดวิมุตยาราม 3. วัดแก้วฟ้าจุฬามณี 4. วัดราชาธิวาสวิหาร 5. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 6. วัดบวรมงคลราชวรวิหาร 7. วัดเทพนารี 8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร9. วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และวัดทางทิศใต้ จำนวน 9 วัด ประกอบด้วย  1.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 4. วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 5. วัดยานนาวา 6. วัดวรจรรยาวาส 7. วัดบุคคโล 8. วัดกลางดาวคนอง 9. วัดม่วงแค โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2566...
ทั้งนี้ “โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567” ถือเป็นการบูรณาการต่อยอดความร่วมมือมอบความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่กรมเจ้าท่าและบริษัท ไทยสมายด์ โบ้ท ร่วมกันจัดเตรียมเรือ EV Boat รองรับประชาชนที่สนใจ 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานบริสุทธิ์และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้คนไทยหันมาเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำกันมากขึ้น สอดคล้องนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของกระทรวงคมนาคมต่อไป...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...