นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลาง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และให้สัมภาษณ์พิเศษ กับชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวนางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลาง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และให้สัมภาษณ์พิเศษ กับชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 62 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนำนโยบายกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

แนวนโยบาย”ด้านการท่องเที่ยว”

1. ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ( Safe)
2.ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว
( Clean )
3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว ( Fair )
รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม ( Sustainablity ) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based Tourism )

นโยบายอื่นๆ คือ
- ขับเคลื่อนไทยแลนด์ริเวียร่า เพื่อเชื่อมโยง EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
- เน้นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ไทย-จีน, ไทย-อาเซียน , ไทย-อินเดีย
- ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรางและทางน้ำ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ส่งเสริมธุรกิจ Sharing Economy
- พัฒนา Big Data เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา / สร้าง Application ที่เป็นของเราเอง
- ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนักบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีธรรมาภิบาล
 แนวนโยบาย “ด้านการกีฬา”

แนวนโยบายในการขับเคลื่อนการกีฬา
1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา
3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล , กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น
4. ส่งเสริม Sport Tourism
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย
7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก


#ประจวบคีรีขันธ์บ้านฉันเมืองสามอ่าว
#ปั่นปันรักพักประจวบคีรีขันธ์
#แรลลี่สามอ่าว
#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#เที่ยวไทยฯลฯ
#คนฮักเที่ยว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...