ครบรอบ 63 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)...

  วันที่15 มีนาคม​ 2566 วันคล้ายวันสถาปนา ครบ 63 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เป็นประธานในพิธีโดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารการท่องเที่ยวและพิธีสงฆ์ที่ห้องประชุม​จารุวัสตร์ ชั้น 10 ททท.ในโอกาสนี้ ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)ได้รับเชิญเป็น
เกียรติในงานนี้ด้วย นำโดย คุณวิทยา ภูลสนอง ที่ปรึกษาชมรมฯ,คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมฯคุณอุดม ฤกษ์ดิเรก ที่ปรึกษา,และกรรมการบริหารชมรมคุณจีรภา ปัญจศิลป์,คุณสมพิศ พิทักษ์กุล,คุณสิริกานต์ พวงคำ,คุณวาสนา ไพศาลสุทธิเดช,ว่าที่รต.พะลาท คำหอม,คุณวรพล เขตต์บรรพต เข้าร่วมงานนี้ด้วย....ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ...
___________________________

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...