ครบรอบ 126 ปี การไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน..


ครบรอบ 126 ปี!รฟท.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งสู่ระบบรางที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 70...
   การรถไฟฯ ฉลองสถาปนา ครบรอบ 126 ปี ปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวรุ่นหลังสงครามโลก"กรุงเทพ-อยุธยา"เดินหน้าขับเคลื่อน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับบริการ มุ่งสู่ระบบรางที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570...
    26 มีนาคม 2566เมื่อเวลา 07.00 น. ณ ตึกบัญชาการรถไฟ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 126 ปี โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายพระราชสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
    จากนั้น นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ เดินทางไปสักการะอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง ซึ่งเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดเดินรถไฟหลวงสายแรกในสยามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 และเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ขบวนที่ 901 กรุงเทพ-อยุธยา ซึ่งเป็นรถจักรไอน้ำ รุ่นแปซิฟิก รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจองตั๋วโดยสารเต็มทุกที่นั่ง...
  นอกจากนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร ณ สโมสรรถไฟ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี พร้อมแหนบที่ระลึก รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2565 และรางวัลล้อปีกรถไฟเกียรติยศ ชั้น 1, 2 และ 3...
    นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เป็นระบบการเดินทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ โดยในรอบปีที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้ผลักดันพัฒนาโครงสร้างทางรถไฟหลายโครงการให้เกิดขึ้น และสำเร็จหลายโครงการอาทิ การเปิดให้บริการขบวนรถทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย ศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อการเดินทาง และระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ รองรับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางรางให้เป็นรูปแบบการเดินทางและขนส่งหลักของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุกภูมิภาค...
  ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ Smart Organization และการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เชื่อมโยง ครอบคลุมทั้งการเดินทางและการขนส่งแก่ประชาชนในทุกภูมิภาค เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นผู้ให้บริการระบบรางที่ดีที่สุดในอาเซียน ใน พ.ศ. 2570” โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังมุ่งมั่นดำเนินการและกำกับแผนงานต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย โดยมีปณิธานอันแน่วแน่คือ ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ...
_____________________________ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...