"กฟผ.-สพฐ.มอบรางวัล EGAT Green Learning Society ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว"

 "กฟผ. – สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Society ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว" 
 นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวม 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม EGAT Green Seed Influencer จำนวน 6 โรงเรียน 2) กิจกรรม EGAT Green Talk จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อต่อยอดศักยภาพเยาวชนในโครงการห้องเรียนสีเขียวสู่การเป็นนักสื่อสารและผู้นำเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3) โรงเรียนสีเขียว เบอร์ 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมจำนวน 27 โรงเรียน 4) โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้ไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน 5) โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน 6) โรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โรงเรียน และ 7) อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนที่มีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 โรงเรียน...
ทั้งนี้ จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนกว่า 1,300 แห่ง และครอบครัวนักเรียนกว่า 1.23 แสนครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสะสมได้กว่า 42.73 ล้านหน่วย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าสะสมได้กว่า 187 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศสะสมได้กว่า 22 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่าในปีนี้จะลดการใช้พลังงานได้ปริมาณมากเช่นเดียวกัน สอดรับนโยบายการเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

--------------------------------------ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...