ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC)เปิดรับสมัครสอบวัดผลภาษาอังกฤษ...

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC)  เปิดรับสมัครสอบวัดผลภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก...

          ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB-TEPC) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ที่กำลังจบการศึกษาของมหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บุคลากรของ มจพ. และบุคคลทั่วไปทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับ  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คลังข้อสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองและการทำงาน 
      ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสอบ และทะเบียนเพื่อสำรองวันที่ เวลาที่เว็บไซต์   https://tepc.kmutnb.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC)  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร 73  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2275, 2276, 086-903-9152 และE-mail:tepc@op.kmutnb.ac.th 

ขวัญฤทัย ข่าว 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...