งานแสดงและจำหน่ายสินค้า โร้ดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและสีธรรมชาติ North I-SAN Kram & Nature Color Fashion Show 2019


                งานแสดงและจำหน่ายสินค้า โร้ดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและสีธรรมชาติ
                              North I-SAN Kram & Nature Color Fashion Show 2019
                                     วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น.
            ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรีผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศ แต่พบว่าสินค้าที่ผลิตได้นั้น ส่วนใหญ่ยังเน้นการผลิตที่มีรูปแบบเดิม ๆ ลวดลายเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากเกินไป ทำให้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเน้นส่งออกต่างประเทศทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เน้นให้เหมาะกับการดำรงชีวิต แฟชั่นสมัยใหม่ อีกทั้งช่องทางในการตลาดก็ประสบปัญหาเนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยี หรือสื่อสังคมออนไลน์ยังมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ที่มีการออกแบบลวดลายที่ตรงกับความต้องการในตลาดสากล
ทั้งรูปแบบ ลวดลาย ชนิดของสินค้า ที่เน้นความทันสมัยและเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถขยายการตลาดสู่ทวีปต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาช่องทางการตลาด การสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในระหว่าง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาผลิตสิ่งทอจาก สีครามและสีธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต การตลาดสู่สากล  ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและแข่งขันได้ในทุกระดับ ทั้งในประเทศและกลุ่มอนุภาค รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของ 6 จังหวัด อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “โรดโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” ได้เชิญผู้ประกอบการจาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย มาร่วมจำหน่ายภายในงาน จำนวน 60 ร้านค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่องทางการตลาดสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนกับประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และในงานยังมีการเดินแฟชั่นโชว์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ซึ่งได้นางแบบดีกรีนางงามระดับประเทศ มารีญา พูลเลิศลาภ มาใส่ชุด Finale ที่ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง โจ้- อธิษฐ์ ฐีรกิตติวัฒน์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม โจ้ Surface ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ และยังมีนักร้องมากความสามารถ ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ มาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้ได้ชมอีกด้วย ซึ่งนอกจากกิจกรรมในวันพิธีเปิดแล้ว ในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงมินิคอนเสิร์ต อาทิ ตรี ชัยณรงค์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...