..วันที่ 13 พฤศจิกายน เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นวันก่อตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 13 พฤศจิกายน เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นวันก่อตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยคุณวิทยา ภูลสนอง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ คนแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับสื่อมวลชน ประกอบด้วย คุณชัยวิชิต อติศัพท์ คุณวิทยา ตัณฑสุทธิ์ คุณวรางคณา สุเมธวัน คุณภารดี กาญจนโพธิ์ คุณพิชาน กิติอาษา คุณภราดร รัตนกุล คุณองอาจ จิระอร คุณวิชิต สิงห์ทอง คุณปรีชา ประภาชื่น คุณทวีป คล้ำประเสริฐ คุณศศินันท์ (สมศรี) จามรมาน และคุณนิรมล พฤฒาธร ประชุมปรึกษาหารือกันที่ร้านสกายไฮ ถนนราชดำเนินกลาง จัดตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ชื่อย่อ ช.ส.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ THE MASS MEDIA FOR TOURISM PROMOTION GROUP ชื่อย่อ M.T.P. คุณชัยวิชิต อติศัพท์ เป็นประธานชมรมคนแรก คุณวิทยา ตัณฑสุทธิ์ เป็นประธานคนที่สอง คุณวิทยา ภูลสนอง เป็นประธานคนที่สาม คุณวรางคณา สุเมธวัน เป็นประธานคนปัจจุบัน  

      ก่อนการตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่มีสื่อเฉพาะด้านการท่องเที่ยว นับว่า ช.ส.ท. เป็นชมรมสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวชมรมแรกของไทย เมื่อได้ตั้ง ช.ส.ท. ขึ้นแล้ว เริ่มมีสื่อด้านการท่องเที่ยวจนปัจจุบันมีอยู่หลากหลายสาขา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมาชิกของ ช.ส.ท. เป็นผู้มีอุดมการณ์ร่วมกัน ใช้สื่อของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตลอด 38 ปีตั้งแต่ก่อตั้งชมรมฯ..

      

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...