หอการค้าไทยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ17นักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพดีเด่นที่มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อม สร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคม...

หอการค้าไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 17 นักธุรกิจสตรี และนักวิชาชีพดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อม สร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคม ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41...
    ในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบรางวัล นักธุรกิจสตรีดีเด่น นักวิชาชีพสตรีดีเด่น และนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เนื่องใน โอกาสครบรอบ 90 ปีหอการค้าไทย โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
   ซึ่งรางวัลสตรีดีเด่นในปีนี้ ประกอบด้วย รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น รางวัลนักวิชาชีพสตรีดีเด่น และรางวัลนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ โดยมีสตรีที่ได้รับรางวัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจให้กับนักวิชาชีพอและธุรกิจสตรีไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีส่วนร่วมใน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สตรีนักธุรกิจในวงการธุรกิจและ สังคมไทยตลอดการจัดโครงการฯ กว่า 11 ปี มีนักธุรกิจสตรีที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และได้รับการเชิดชูเกียรติจากหอการค้าไทยแล้ว จำวน 149 ท่าน...
#amazingthailand
#นักธุรกิจสตรี
#นักวิชาชีพสตรีดีเด่น
#90ปีหอการค้าไทย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

29 เมย. 66 สมาชิกสโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรีนำคณะซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับ รร.วัดลำบัวลอย

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...