..วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน รายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทะยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตอง บริเวณดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน รายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทะยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตอง บริเวณดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่ภาคเช้า ซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศปลอดโปร่งสลับกับมีเมฆ ประกอบกับอุณหภูมิเริ่มต่ำแล้ว โดยช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ 24 องศาเซลเซียส สำหรับช่วงเช้าและช่วงค่ำอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศา 
🌼สำหรับทุ่งบัวตอง🌼 ณ วันนี้บานแล้วอยู่ประมาณ 35 % เมื่อเทียบกับพื้นที่ด้วยสายตา  คาดว่าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีพิธีเปิดเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง จะบานสวยงามสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสวยงาม มากกว่า 50 % เพราะปีนี้ ทางอำเภอขุนยวม เทศบาลตำบลแม่อูคอ และวนอุทยานทุ่งบัวตอง ได้ทำการแผ้วถางกำจัดวัชพืชชนิดอื่น และแผ้วถางตามหลักวิชาการตั้งแต่เดือนเมษายน ทำให้ต้นบัวตองงอกเงยเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม และพร้อมออกดอกจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าปีก่อนหน้านี้ 

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าในปีนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสานงานมอบนโยบายและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดระเบียบการเดินรถและการจอดรถ ความสะอาด รวมทั้งดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ตลอดจนการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ และคาดว่าในปีนี้ นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง 


ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีอุณหภูมิลดต่ำลงและมีคุณภาพอากาศที่ดีมาก เหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจชื่นชมธรรมชาติ ซึ่งทาง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้ประชาสัมพันธ์ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว ได้รับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ 
- อำเภอปาย (เมืองแห่งความร่วมสมัย Contemporary Town) น้ำพุร้อนท่าปาย บ่อน้ำแร่ไทรงาม สะพานโขกุโส่ บ้านแพมบก น้ำตกแพมบก ดอยจิกจ้อง ดอยเมี่ยง ดอยธง ปางช้าง ถนนคนเดิน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นหยุนไหลบ้านสันติชล ซึ่งเป็นชมชนแบบจีนยูนนาน จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกองแลนหรือปายแคนย่อน พร้อมด้วยกิจกรรมเชิงผจญภัย ได้แก่ ซิปไลน์ รถ ATV ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ โยคะ และอาหารเพื่อสุขภาพ 
- อำเภอปางมะผ้า (เมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Pre Historical Town) ถ้ำลอด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองแพม บ้านยาป่าแหน บ้านจ่าโบ บ้านลุกข้าวหลาม บ้านแม่ละนา จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ถ้ำแม่ละนา ถ้ำเพชร ถ้ำปะการัง จุดชมวิวหน่อฮอฝ่า (หินรูปหัวใจ) น้ำบ่อผี ฯลฯ 
- อำเภอเมือง (เมืองแห่งความศรัทธา City of Faith) วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ (พระอารามหลวง) วัดจองกลาง วัดหัวเวียง น้ำพุร้อนบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านผาบ่อง สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข  จุดชมวิวบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ Smart grid สะพานซูตองเป้ วัดภูสมณาราม แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจีนยูนนานบ้านรักไทย บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) โครงการพระราชดำริปางตอง สวนสัตว์ปางตอง วัดหมอกจำแป่ ภูโคลน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
- อำเภอขุนยวม (ผืนแผ่นดินอาทิตย์อุทัย Land of the Rising Sun) สำนักสงฆ์ ดอยมูญ่า ทุ่งดอกบัวตอง (พฤศจิกายน - ธันวาคม) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านหัวน้ำแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านพอนอคี กาแฟเด็กดอยโพส่าโฮ วัดต่อแพ วัดก้ำก่อ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง 
- อำเภอแม่ลาน้อย (เมืองแห่งความงดงามที่ซ่อนอยู่ The Hidden Gems) วัดแม่ลาน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านละอูบ (ชาวละเวื๊อะ) กาแฟแม่ยาย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยห้อม และทุ่งนาขั้นบันได สวนกาแฟบ้านห้วยห้อม จุดชมวิวดอยขุมคำ 
- อำเภอแม่สะเรียง (เมืองแห่งเกษตรที่สูง Highland Agriculture) วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ  วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมทอง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา บ้านท่าตาฝั่ง สระมรกต แม่น้ำสาละวิน อุทยานแห่งชาติสาละวิน บ้านท่าตาฝั่ง 
- อำเภอสบเมย (ความลับแห่งสาละวิน The Sarawin Secrets) วัดผาผ่า (ครูบาผาผ่า) บ้านสบเมย จุดบรรจบแม่น้ำสาละวินและสบเมย ซึ่งแม่น้ำเมยไหลย้อนขึ้นทิศเหนือ) ตลาดชายแดนและท่าเรือบ้านแม่สามแลบ  จุดชมวิวบ้านห้วยกองมู จุดชมวิวและกางเต็นท์ จุดชมวิวและกางเต็นท์กลอเซโล จุดชมวิวและกางเต็นท์กะละโกโจ จุดชมวิวและกางเต็นท์พุ่ยโค จุดชมวิวและกางเต็นท์ม่อนเดียวดาย อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

ด้านสถานพักแรมพบว่าพื้นที่อำเภอขุนยวมมีอัตราการจองที่พักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโฮมสเตย์ และลานกางเต้นท์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% รายละเอียดที่พักติดตามได้ทางเพจ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3 โทรสาร 0 5361 2984 Facebook (Page) ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...