ททท.สนง.แม่ฮ่องสอนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ที่อ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน...

 ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอำเภอปาย ได้แก่
   วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 20-21 เมษายน 2566 กิจกรรมวันไหลต่อเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ “Pai Relax Day” เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ บริเวณริมน้ำปาย เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปาย ฝั่งแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ กิจกรรมดนตรี (music) (guitar)การจัดพื้นที่เล่นน้ำ - อุโมงเล่นน้ำ (donut) กาดฝรั่ง กีฬาพื้นบ้าน อาทิ วอลเลย์บอลชายหาด (basketball) มวยทะเล การจำหน่ายอาหารท้องถิ่น (macaroons) (glass of champagne)(ice cream cone)ของที่ระลึก (donut) และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน (girl on inner tube)(girl on inner tube)(girl on inner tube) กิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปาย
ซึ่งการจัดงานจะเน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ เช่น การใช้ภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือย่อยสลายง่าย รวมทั้งรณรงค์ ให้ผู้เข้าร่วมงานนำภาชนะใส่เครื่องดื่มมาเอง และมีการคัดแยกการทิ้งขยะตามประเภท  ไม่เสียค่าเข้าชม ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีพิธีการ แต่งกายตามประเพณีนิยม ...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 (tablet) โทร. 0 5361 2982 - 3 ในวันและเวลาราชการ (pink cellphone) Facebook Page : ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน (TAT MAEHONGSON) 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...