ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้ สงกรานต์ออนเดอะบีช (Songkran on the beach)...

        #ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช(Songkran on the beach)
#มหาสงกรานต์ปีนี้14จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566..
  มหาสงกรานต์ปีนี้ปักษ์ใต้หรอยแรงตลอดทั้งเดือนเมษายน
นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. ได้ให้ข่าวการท่องเที่ยวภาคใต้ว่าสงกรานต์หน้าร้อนปีนี้ หรือ เมษายนเดือนแห่งสงกรานต์ปี2566 นี้นักท่องเที่ยวเที่ยวใต้คึกคักคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในภาคใต้14จังหวัดเกือบ 5 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้เงินสะพัดประมาณกว่า 40,000 ล้านบาท เนื่องด้วย2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID จำเป็นต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงไม่ได้จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ได้ ดังนั้นในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ จึงได้วางกลยุทธ์กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายนเป็นเทศกาลสงกรานต์และเล่นน้ำทะเลใต้”สงกรานต์ออนเดอะบีช”คลายร้อน14จังหวัดภาคใต้ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 ยังสามารถสื่อสารการตลาดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตามสโลแกน “เที่ยวใต้ : สะดวกสบาย ทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสประสบการณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการ นำเสนอการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์วิถีไทยแบบวิถีใต้ กับ Theme “มหาสงกรานต์ปีนี้14จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช“ เพื่อกระจายการเดินทางเที่ยวใต้ได้ตลอดทั้งเดือนไม่กระจุกตัวในช่วงเวลา 13-15 เมษายน พร้อมถือโอกาสกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อสร้างความสมดุลท่องเที่ยวไปสู่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยเฉพาะเมืองรองจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนญาติมิตรลูกหลานเพื่อนฝูงชวนกันเที่ยวใต้ได้ตลอดทั้งเดือนกับวิถีวัฒนธรรมสงกรานต์งานบุญวิถีไทยแบบวิถีใต้ นอกจากนี้แนวคิดสงกรานต์ปีนี้ ตลอดเดือนเมษายน 2566 จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ชวนเที่ยวปักษ์ใต้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แล้วจะเป็นการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวผลปัจจัยบวกให้ลูกหลานมีการเดินทางกลับบ้านกลับ ภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมญาติทำบุญวันปีใหม่ไทยวิถีไทยแบบวิถีใต้  ซึ่งเป็นประเพณีที่สามารถขยายผลการท่องเที่ยวภาคใต้คลายร้อนเล่นน้ำสงกรานต์สู่การเล่นน้ำทะเลภาคใต้ได้14จังหวัดซึ่งมีจุดขายต่างกันส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภาพรวมทั่วประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย...
   นางสงกรานต์ประจำปี2566 นามว่า นางกิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี (บัวชนิดหนึ่ง) อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังมหิงส์ (กระบือ) เป็นพาหนะ
พยากรณ์สงกรานต์ปีนี้ได้ทำนายไว้ว่า
“เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า 
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีกันย์ ชื่อปฐวี (ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่า ฝนกลางปีอุดม
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขฯ”
   กิจกรรมวันสงกรานต์หลักๆ ในประเทศไทย ประกอบด้วย
13 เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็น “#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ“ ทางภาคใต้เรียกว่า “วันเจ้าเมืองเก่า” หรือ “วันส่งเจ้าเมืองเก่า” เพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” และถือเป็น “#วันครอบครัว” ทางภาคใต้เรียกว่า “วันว่าง” คือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมืองชาวบ้านงดการทำงานออกไปทำบุญที่วัดหรือศาสนสถาน
15 มษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็น “#วันเริ่มจุลศักราชใหม่”  ทางภาคใต้เรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่มารับหน้าที่ดูแลรักษาเมืองแทนองค์เดิม...
   สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ปีนี้ ททท.ขอส่งความปรารถนาดีมายังนักท่องเที่ยวทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง สุขสำราญใจ เบิกบานถ้วนหน้า ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง…..
   การตลาดกระตุ้นและส่งเสริม การท่องเที่ยวภูมิภาคภาคใต้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ กับ Theme “มหาสงกรานต์ปีนี้14จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช” ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีจุดขายน่าสนใจน่าท่องเที่ยว แต่ต่างกันไป สามารถติดตามสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ เที่ยวใต้byททท. , เพจ สำนักงาน ททท.ภาคใต้ทั้งหมด และเพจ Onlineเครือข่าย...
    #ชวนเที่ยวสงกรานต์วิถีไทยวิถีใต้เล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้ได้ตลอดเดือนเมษายนปี2566
“เที่ยวสงกรานต์ปักษ์ใต้14จังหวัดปีนี้แนะนำหรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช(Songkran on the beach) ดังนี้
   1.นครศรีธรรมราช
Hi-Light สงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ”เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์นครศรีธรรมราช”@11-14 เมษายน2566 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชและตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์สรงน้ำพระธาตุเมืองนคร และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดทั้งเดือน”
   2.สงขลา
Hi-Light หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ สงกรานต์สงขลา สงกรานต์ด่านสะเดา
(หาดใหญ่สงกรานต์เฟสติวัล@7-9 เมษายน2566 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล / หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์@12-15 เมษายน2566 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ3 และแยกธรรมนูญวิถี / Amazing Thailand Fun Fest 2023 @15-16 เมษายน 2566 ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา)
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด@วัดพะโคะ และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดสงขลา ตลอดทั้งเดือน” หรือ “เที่ยวมิดไนท์สงกรานต์ด่านนอกตลอดทั้งเดือน”..
   3.ภูเก็ต
Hi-Light The Water Fun EDM / TECHNO & Music Songkran Festival
(BIG ISLAND WATER FUN มาซ่าส์สงกรานต์ที่ภูเก็ต@12-16เมษายน2566 ณ ลานเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า / สงกรานต์โนแอล@13เมษายน2566 ณ ถนนดีบุก อ.เมือง / ANDAMANDA SONGKRAN FESTIVAL @14เมษายน2566 ณ สวนน้ำอันดามันดา อ.กระทู้ / Blue Tree Songkran Techno Music Festival 2023@14-15เมษายน2566 ณ สวนน้ำบลูทรี ฯลฯ)
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์บรรยากาศเมืองเก่าภูเก็ต และเที่ยวสวนสนุกสวนน้ำ&เล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดภูเก็ตตลอดทั้งเดือน”
    4.พังงา
Hi-Light สงกรานต์เมืองเก่าตะกั่วป่า@11-13 เมษายน 2566 ณ ย่านเมืองเก่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์Unseenเกาะผ้า และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดพังงาตลอดทั้งเดือน”
   5.กระบี่
Hi-Light สงกรานต์มหัศจรรย์ธารน้ำกระบี่
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์สรงน้ำพุทธคยาแดนใต้@ วัดบางโทง และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดกระบี่ ตลอดทั้งเดือน” 
   6.สุราษฎร์ธานี
Hi-Light "สงกรานต์คาร์นิวัลและอุโมงค์น้ำ”@สุราษฎร์ธานี และวันสงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน @13เมษายน2566 ณ บริเวณตลาดหน้าทอน และ บริเวณชุมชนหาดละไม เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
   จุดขายตลอดเดือน “เที่ยวสุราษฎร์ สาดสงกรานต์ เบิกบานใจ” “สงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่@วัดดอนสัก และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดทั้งเดือน”
   7.ระนอง
Hi-Light สงกรานต์มหานครน้ำแร่ @ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง 
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์แช่น้ำแร่ระนอง  และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดระนองตลอดทั้งเดือน”
   8.ชุมพร
Hi-Light สงกรานต์ชุมพรประตูสู่ทะเลอ่าวไทย
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์สรงน้ำเจดีย์วัดร้างที่ถูกลืม@วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม อ.เมือง และเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดชุมพรตลอดทั้งเดือน”
   9.พัทลุง
Hi-Light สงกรานต์เมืองลุงถนนข้าวสังข์หยด
  จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์หาดแสนสุขลำปำ-ย่านทะเลน้อย และเล่นน้ำทะเลน้อยคลายร้อนจังหวัดพัทลุงตลอดทั้งเดือน”
   10.ตรัง
Hi-Light สงกรานต์นครตรัง@12-13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95 อ.เมือง / เทศกาลอาหารดีสิเกา & ตักบาตรน้ำหอม @11-13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ & วัดเขาแก้ว อ.สิเกา 
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์ตรังปังปุริเย่เที่ยวเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจังหวัดตรังตลอดทั้งเดือน”
   11.สตูล
Hi-Light ประเพณีสงกรานต์และนมัสการหลวงพ่อแก่ @12-15 เมษายน 2566 ณ วัดดุลยาราม จ.สตูล
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์สตูลสนุกคูณสองต้องเล่นน้ำทะเลคลายร้อนจงหวัดสตูลตลอดทั้งเดือน”
   12.ยะลา
Hi-Light มิดไนท์สงกรานต์2023 @13 เมษายน 2566 ณ เทศบาลนครยะลา & สงกรานต์เบตงยะลา
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์ชมทะเลหมอกเบตง และเล่นน้ำทะเลสาบบางลางคลายร้อนจังหวัดยะลาตลอดทั้งเดือน”
   13.นราธิวาส
Hi-Light สงกรานต์ถนนข้าวเกรียบ(กรือโป๊ะ) เมืองนราธิวาส @13 เมษายน 2566 ณ ถนนประชาภิรมย์ จังหวัดนราธิวาส
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์เที่ยวเล่นน้ำทะเลคลายร้อนอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส ตลอดทั้งเดือน” หรือ “สงกรานต์เที่ยวพุทธมณฑลนราธิวาส@วัดเขากง เมืองนราธิวาส ตลอดทั้งเดือน”
   14.ปัตตานี
Hi-Light สงกรานต์ถนนข้าวยำปัตตานี & สงกรานต์เที่ยวย่านเมืองเก่าปัตตานี
   จุดขายตลอดเดือน “สงกรานต์เที่ยวเล่นน้ำทะเลคลายร้อนหาดแหลมตาชี จ.ปัตตานี ตลอดทั้งเดือน”...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป” สยายปีก เปิดสาขาใหม่ที่ลำลูกกา

นักวิจัย มจธ.โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมโบราณสถาน รัฐ-เอกชน รุมจีบทำฐานข้อมูลดิจิทัลสถานที่สำคัญ...

กสทช.-กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...